Onze projecten
Masterplanning
Ruimtelijke instrumenten
Inrichting publieke ruimte

Wilgenstraat Antwerpen
2022 —

Wilgenstraat Antwerpen

Masterplan, faseringsplan, verkavelingsplan, MOBER en beeldkwaliteitsnota voor de herontwikkeling van de Wilgenstraat.

Na de sluiting van de gasfabriek verrees er in het interbellum een modernistische woonwijk rondom de Wilgenstraat. Een groot aantal van deze modernistische gebouwen zijn vandaag niet meer te verzoenen met de huidige comfort- en wooneisen. AG Vespa en Woonhaven hebben daarom beslist om het grootste deel van het patrimonium niet te behouden en te vervangen door nieuwbouw waarbij men uitgaat van een intelligent gefaseerde ontwikkeling om dubbele verhuisbewegingen te vermijden. Tegelijk dient de site deels gesaneerd te worden en wenst men ook extra buurtondersteunende functies te voorzien op de site. BUUR werd geselecteerd als laureaat van de ontwerpwedstrijd die hiervoor werd georganiseerd.

Het masterplan schrijft de site in binnen een groter ‘superblok’ dat zich uitstrekt van de Gasstraat tot aan de Halenstraat. Door de introductie van 3 helder leesbare bouwblokken wordt een sterk en autovrij publiek kader gecreëerd waarbinnen de wijk verder kan ontwikkelen. De centrale kindas van het superblok wordt doorgetrokken over de site; de Wilgenstraat wordt omgevormd tot Wilgenpad. Van noord naar zuid wordt een nieuwe verbinding gecreëerd over de site die op schaal van het stadsdeel een belangrijke link vormt tussen park Spoor Noord
en Borgerhout. Een royale open parkruimte faciliteert deze nieuwe doorsteek en geeft lucht en ademruimte aan het dense omliggende woonweefsel. Tegelijk wordt er gestreefd naar voldoende plekken met geborgenheid om het kleine ontmoeten toe te laten.

De drie bouwblokken volgen de principes van het 19de eeuwse bouwblok als herkenbare figuur binnen
het stadsweefsel. Een robuuste uniforme materialiteit per bouwblok zorgt voor leesbare identiteiten. Daarnaast hanteren we een toolbox van kleine momenten die een relatie aangaan met de context en de massieve bouwblokken weer een menselijke schaal verlenen; gearticuleerde doorgangen, afgeschuinde hoeken, gevelritmering en tektoniek, hoekoplossingen, beschutte inkompartijen, aangepaste plinten als mediator tussen publiek domein en bouwblok…

BUUR en Bovenbouw werken in samenwerking met AG Vespa en Woonhaven het wedstrijdontwerp verder uit tot een voldragen masterplan en een beeldkwaliteitsnota.

Wilgenstraat Antwerpen
Wilgenstraat Antwerpen
Wilgenstraat Antwerpen
Code
AWS
Klant
AG Vespa en Woonhaven
Team
BUUR i.s.m. Bovenbouw architecten
Status
laureaat competitie | in ontwerpfase