Onze projecten
Haalbaarheidsstudies
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten

Wetstraat Brussel
2012 — 2013

Wetstraat Brussel

Effectenstudie omtrent de gewestelijke stedenbouwkundige verordening

De transformatie van de Wetstraat is al jaren het onderwerp van verschillende studies. Het stadsproject Wet is een van de 12 stedelijke en architecturale programma’s die worden voorgesteld door het masterplan van de Europese wijk, aangenomen door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in april 2008. Het werd ontworpen als katalysator voor de herontwikkeling van de Europese wijk met het doel is om de eerste internationale en Europese arbeidsmarktpool van de regio te combineren met een gevarieerd woon- en zorgcentrum in de stad, dat bestaat uit parken en culturele en recreatieve voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, in samenwerking met de Stad Brussel en de Europese Commissie, een stedenbouwkundige wedstrijd gelanceerd om dit ambitieuze programma vorm te geven. De winnaar van deze wedstrijd is Atelier Christian de Portzamparc met een project met als doelstelling de buurt te verdichten, van een gesloten straat naar een open straat te gaan en een grote architecturale vrijheid te geven aan nieuwe projecten. Vervolgens werd de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening  (GGSV) ontwikkeld om een nauwkeurig en regelgevend kader te geven aan het stadsproject Wet. De GGSV herroept en vervangt titel I van de regionale ruimtelijke ordening met betrekking tot de kenmerken van gebouwen en hun omgeving, en is een nieuw gegeven in de Brusselse rechtsorde.

In deze context was de missie gericht op het bestuderen van de impact van GGSV  op verschillende thema’s:
De analyse en evaluatie van de topografie; het stedelijk silhouet en historische perspectieven; gabariten en uitlijningen en erfgoed; het netwerk van open ruimten en paden voor de actieve modi; en de zonnestudie en de effecten van de wind.
De aanbevelingen van de studie werden gebruikt om de GGSV aan te passen en om de GGSV2 goed te keuren.

Wetstraat Brussel
Wetstraat Brussel
Wetstraat Brussel
Wetstraat Brussel
Wetstraat Brussel
Code
BIW
Klant
 ADT – AGENTSCHAP VOOR TERRITORIALE ONTWIKKELING
Team
BUUR + ARIES CONSULTANTS
Status
Opdracht volbracht