Onze projecten
Ruimtelijke data
Verkeerstechnisch onderzoek

water -en wegverkeersimulatie Stadsvaart, Brugge
2015 — 2017

water -en wegverkeersimulatie Stadsvaart, Brugge

gedetailleerde simulatie van interactie van Scheepvaart -en wegverkeerinteractie in de bestaande toestand en voor de toekomst van de Ringvaart in Brugge

In het kader van de studie Stadsvaart is een complex verkeersmodel in Vissim opgemaakt. Hierbij is naast openbaar vervoer, fietsers, voetgangers, auto’s en vrachtwagens ook de verschillende type scheepvaart gesimuleerd. Door het stochastisch karakter van het Vissim model worden de resultaten veel robuuster dan met klassieke capaciteitsberekeningen voor weg -of waterverkeer.

De werking van bruggen is dynamisch geprogrammeerd. Verschillende scenario’s variërend van verschillende brug -en sluistypes tot infrastructurele en verkeertechnische maatregelen voor de R30 zijn geanalyseerd voor zowel korte als lange termijn.

 Deze opdracht heeft betrekking op het Kanaal Gent-Oostende, en specifiek het deel voor de doorvaart te Brugge, kortweg de Doortocht Brugge genaamd. Hiervoor dienen onder andere volgende aspecten te worden uitgevoerd :
• De studie voor de herbouw van de Steenbruggebrug en de bouw van de nieuwe Dampoortsluis:
• De studie van het mobiliteitsluik voor het ganse gebied met beweegbare bruggen, tussen de Scheepsdalebrug en de brug van Moerbrugge, incl. de Boudewijnbrug(gen) en de interactie met de aanwezige sluizen (Dampoortsluis en Verbindingssluis).
• De studie van de huidige en toekomstige knelpunten voor de Doortocht Brugge, teneinde een vlotte passage te bekomen en waarbij gestreefd wordt naar een opwaardering tot scheepvaartklasse Va

In het kader van het mobiliteitsluik is een complex verkeersmodel in Vissim opgemaakt. Het doel van dit model was om beter inzicht te hebben in de complexe interactie tussen wegverkeer en waterverkeer alsook tussen gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruikers.

Hierbij is naast openbaar vervoer, fietsers, voetgangers, auto’s en vrachtwagens ook de verschillende type scheepvaart gesimuleerd. Het inbrengen van waterverkeer (zowel beroeps als pleziervaart) in een verkeersmodel is uniek voor België. Door de hoge fietsintensiteiten ter hoogte van de verschillende kruispunten is gebruik gemaakt van de werkwijze uitgewerkt in Denemarken. Deze methodiek stelt ons in staat om het complexe gedrag van fietsers aan kruispunten accuraat te simuleren.Door het stochastisch karakter van het Vissim model worden de resultaten veel robuuster dan met klassieke capaciteitsberekeningen voor weg of waterverkeer. In totaal zijn 8 locaties met bruggen dynamisch geprogrammeerd.

water -en wegverkeersimulatie Stadsvaart, Brugge
water -en wegverkeersimulatie Stadsvaart, Brugge
Klant
W&Z
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht