Onze projecten
Masterplanning
Strategisch advies

VRT/RTBF Site Brussel
2008 — 2009

VRT/RTBF Site Brussel

Richtschema voor het hefboomgebied VRT/RTBF

BUUR en STRATEC werden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangesteld voor de opmaak van een Richtplan voor het hefboomgebied nr. 12 RTBF/VRT. Het studiegebied ligt tussen de Reyerslaan, de Leuvensesteenweg en de E40 en bestrijkt een oppervlakte van 175 ha. Het betreft een strategisch interventiegebied waar het Brussels Gewest middelen van alle gewestelijke beleidslijnen wil concentreren zodat een hefboom voor de grootstedelijke ontwikkeling van Brussel wordt gecreëerd. Het Richtplan bepaalt de strategische opties voor de ontwikkeling van het gebied. Dit plan is een instrument dat, zowel op korte als op middellange termijn, alle actoren die betrokken zijn bij de toekomst van de wijk rond één gemeenschappelijke ontwikkelingsvisie verzamelt.

Via strategische interventies wordt gestreefd naar een gezond evenwicht voor de verschillende activiteiten binnen de wijk en naar een betere integratie in de Brusselse stedelijke context. Op die manier wordt de wijk uit haar isolement gehaald en krijgt ze een grotere zichtbaarheid en verbinding met haar onmiddellijke context.

De E40 wordt omgevormd tot een stedelijke boulevard. Zowel de kwaliteit van de wijken in de directe omgeving als de ervaring van het landschap bij het binnenrijden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden fundamenteel verbeterd, zonder dat de continuïteit voor het verkeer afneemt. Deze verbetering opent de deur voor de omvorming van de Kolonel Bourgstraat tot een duurzame woonwijk. De private groene terreinen van VRT en RTBF worden voor twee derde omgevormd tot een openbaar park. Deze groene ruimte vormt een krachtige katalysator voor de transformatie in de wijk, verbetert de levenskwaliteit van de hele buurt en valoriseert de omliggende eigendommen. Langs de Leuvensesteenweg wordt een geïntegreerde huisvestings- en handelstypologie uitgewerkt die de stedelijke breuk wegwerkt zodat deze as opnieuw een sterke identiteit krijgt en ze haar rol kan vervullen als centrum voor de wijk en als gewestelijke handelsas. De steenweg krijgt een nieuw profiel zodat het conflict tussen autoverkeer en busverkeer opgelost wordt.

De combinatie van deze vijf deelprojecten in één Richtschema creëert een strategisch stadsproject op grootstedelijke schaal. Het Richtschema vormde onder andere de basis voor de verdere ontwikkeling van de terreinen van de VRT en de RTBF, waarvoor recent twee ontwerpwedstrijden werden georganiseerd die respectievelijk gewonnen werden door een team rond Robbrecht & Daem Architecten en één rond MDW Architecture. Tegen 2020 zullen beide deelprojecten gerealiseerd zijn.

VRT/RTBF Site Brussel
VRT/RTBF Site Brussel
VRT/RTBF Site Brussel
VRT/RTBF Site Brussel
VRT/RTBF Site Brussel
Code
VRT
Klant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Team
TV BUUR + Stratec
Status
opdracht volbracht