Onze projecten
Verkeerstechnisch onderzoek

Voetgangers simulatie Sportpaleis Antwerpen
2017 — 2017

Voetgangers simulatie Sportpaleis Antwerpen

Voetgangersanalyse en effect van voetgangersstroom parking Sportpaleis op verkeersafwikkeling in Antwerpen

In het kader van de parkeerontsluiting van het Sportpaleis heeft de stad Antwerpen zich geëngageerd om 4000 parkeerplaatsen in een straal van 1350m te voorzien. Dit met het oog op de aanpassingen als gevolg van de Oosterweelverbinding. Voor de laaste 500-750 parkeerplaatsen zoekt men naar een locatie op de Parking vaart of Noordelijk. Omwille van de nabijheid van de Parking Vaart aan de reeds zwaar belaste Bisschoppenhoflaan en Theunisbrug heeft BAM aan EGT gevraagd om hiervan een modelanalyse te maken. Sweco heeft dit deelproject op zich genomen gezien de ervaring met voetgangerssimulaties.

 In het kader van de parkeerontsluiting van het Sportpaleis heeft de stad Antwerpen zich geëngageerd om 4000 parkeerplaatsen in een straal van 1350m te voorzien. Dit met het oog op de aanpassingen als gevolg van de Oosterweelverbinding. Voor de laaste 500-750 parkeerplaatsen zoekt men naar een locatie op de Parking vaart of meer noordelijk. Omwille van de nabijheid van de Parking Vaart aan de reeds zwaar belaste Bisschoppenhoflaan en Theunisbrug heeft BAM aan EGT gevraagd om hiervan een modelanalyse te maken. Sweco heeft dit deelproject op zich genomen gezien de ervaring met voetgangerssimulaties.

In een eerste screenende fase is de klassieke Vissim gebruikt om na te gaan welke kruispuntconfiguratie het meest voordelig is. Voor de latere sensitiviteitstoetsen zouden de intensiteiten van voetgangers ter hoogte van Parking Vaart wijzigen waardoor de ruimtelijke impact van wachtende voetgangers op het wegverkeer belangrijker zou worden.

Hiervoor is Viswalk gebruikt in combinatie met Vissim. Telkens zijn aangepaste gecoördineerde lichtenregeling opgesteld waarbij zowel openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en het autoverkeer de nodige groentijd opeisen. Tegelijk is rekening gehouden met verschillende voetgangerstintensiteiten. Op basis van deze analyse is geconcludeerd dat mits voldoende groentijd de voetgangers van de noordelijke parking veilig en comfortabel naar het Sportpaleis kunnen gebracht worden zonder te zware impact op het openbaar vervoer en het privéverkeer.

Voetgangers simulatie Sportpaleis Antwerpen
Voetgangers simulatie Sportpaleis Antwerpen
Voetgangers simulatie Sportpaleis Antwerpen
Klant
BAM NV
Team
Sweco + THV EGT
Status
opdracht volbracht