Onze projecten
Masterplanning

Vesaliussite Leuven
2011 — 2012

Vesaliussite Leuven

Masterplan en projectbegeleiding voor een stedelijk inbreidingsgebied

BUUR werd door de Gilde van Ambachten en Neringen en Allfin NV aangesteld voor de opmaak van een masterplan voor het bouwblok begrensd door Tiensestraat, Brabançonnestraat, Dekenstraat en A. Vesaliusstraat te Leuven.

Het ontwerp gaat uit van een ambitieus programma op maat van het bouwblok én de stad. Dit programma wordt verfijnd in woon-, werk- en publieke voorzieningen in functie van de specifieke locatie en eigenschappen van de site. Met het masterplan willen we vooral geen gesloten bouwblok creëren dat de wanden afwerkt en georganiseerd is rond een binnengebied met een sterk privaat karakter, maar een echt stadsproject dat de site integreert in het stedelijk leven. Daarom is het bouwblok publiek doorwaadbaar en zijn volumes en open ruimte zo georganiseerd dat ontmoetingen en interactie gestimuleerd worden. Deze benadering wordt samengevat onder het concept ‘een stad in de stad’.

Het bouwblok wordt ingevuld met vijf nieuwe volumes, verbonden door een aaneengesloten doorwaadbaar open binnengebied dat zich deels op een plint bevindt. Die plint bepaalt in belangrijke mate de organisatie van de site en bevat het publiek programma. Deze laag op het gelijkvloers negotieert tussen de straat, het binnengebied en de grote korrel van de aangrenzende bebouwing. Een centrale fietsparking is voorzien in het hart van het bouwblok en is bereikbaar via de Tiensestraat en de A. Vesaliusstraat.

Het masterplan speelt in op het verschillend karakter van de twee stadssystemen die aan de site grenzen. De nieuwe invulling aan de Tiensestraat behoudt de kleine korrel en het smalle straatprofiel. De integratie van een aantal bestaande woningen versterkt dit concept. Langsheen de A. Vesaliusstraat toont het project een ander gelaat: het masterplan kiest hier bewust voor een grote(re) korrel waarbij een voorplein en hoger accent de toegangen naar het zwaartepunt van het publiek programma accentueren.

Vesaliussite Leuven
Vesaliussite Leuven
Vesaliussite Leuven
Vesaliussite Leuven
Code
 GRT-VES
Klant
De Gilde en Allfin NV
Team
 BUUR
Status
Volbracht