Onze projecten

VERWEVING I : van leegstaande naar verweven werklocaties
2019 —

VERWEVING I : van leegstaande naar verweven werklocaties

Ondersteuning van een economisch verwevingsbeleid in (centrum)steden via de opmaak van een realistisch ontwikkelingsperspectief voor vijf leegstaande sites.

Het bestaande en toekomstige aanbod aan bedrijventerreinen kan slechts volstaan voor het opvangen van de economische groei als de (semi-) verweefbare bedrijven kunnen gehuisvest worden of blijven in het woonwerkweefsel. Bovendien kunnen vele leegstaande en/of verwaarloosde werklocaties maar herontwikkeld en vermarkt worden op basis van doelgerichte acties met betrokkenheid van minstens de lokale overheid. KCVS, VVSG en Vlaio gaven de opdracht tot het op gang brengen van transformatieprocessen in vijf centrumsteden om hergebruik van sites en panden voor economische activiteiten te faciliteren/waarborgen.

De uitdagingen op de vijf geselecteerde sites zijn erg divers. De Kaaien in Aalst, Bakkersite in Gent, Cleppe-Claerbout in Kortrijk, H. Consiencestraat in Mechelen en het oude Postgebouw in Turnhout verschillen zowel in schaalniveau, type en locatie. De ontwikkeling van een realistisch ontwikkelingsperspectief gaat in de eerste plaats om het uitbouwen van strategische partnerships die de juiste mensen stimuleert op de juiste plek de juiste activiteit uit te bouwen. In een eerste, verkennende fase wordt daarom onderzocht welke ruimtes potentieel hebben, welke actoren bereid zijn zich erachter te scharen en aan welke (economische) activiteiten nood is. In een volgende fase worden actief samenwerkingen geïnitieerd zodat de juiste actoren worden ingeschakeld die deze projecten willen, kunnen en zullen realiseren. Via de opmaak van drie prototypes wordt telkens een verschillend toekomstperspectief opgemaakt, dat varieert in ambitiegraad. Deze prototypes zijn een belangrijke tool voor een constructieve dialoog met stad, buurt en actoren. Het gedragen toekomstbeeld vormt tevens de basis voor een transitiestrategie met concrete strategische acties.

Een parallel lopend, overkoepelend traject biedt een kader in functie van extrapolatie naar gelijkaardige sites in andere steden en gemeenten.
De eerste, verkennende fase is afgerond. Momenteel worden de prototypes opgemaakt.

VERWEVING I : van leegstaande naar verweven werklocaties
VERWEVING I : van leegstaande naar verweven werklocaties
VERWEVING I : van leegstaande naar verweven werklocaties
VERWEVING I : van leegstaande naar verweven werklocaties
VERWEVING I : van leegstaande naar verweven werklocaties
Klant
KCVS i.s.m. Vlaio en VVSG
Team
BUUR i.s.m. Miss Miyagi
Status
In ontwerp