Onze projecten

VERWEVING 2: van leegstaande naar verweven werklocaties
2020 —

VERWEVING 2: van leegstaande naar verweven werklocaties

Ondersteuning van een economisch verwevingsbeleid in (centrum)steden via de opmaak van een realistisch ontwikkelingsperspectief voor vijf leegstaande sites.

Om het bestaande ruimtebeslag optimaal aan te wenden moeten wonen, werken en voorzieningen optimaal worden geïntegreerd. Om steden hierin te ondersteunen schreef Vlaio samen met VVSG en KCVS in 2018 de opdracht Verweving 1 uit, die momenteel wordt uitgevoerd door BUUR ism Miss Miyagi en focust op vijf sites in Kortrijk, Aalst, Turnhout, Gent en Mechelen. In navolging hiervan werd de studie Verweving 2 gelanceerd, waarbij twee van de vier deelopdrachten werden toegewezen aan BUUR-CityD. Centraal in deze projecten staat het perceelsoverschrijdend denken, dat zowel juridisch als financieel wordt onderbouwd en zo samenwerkingsverbanden bewerkstelligt en concretiseert.

Een eerste deelopdracht bestaat uit de sites Tragel in Aalst en de sites Marie-Thumas en Vaartkom in Leuven. De uitvoering van de verwevingsvisie focust momenteel vooral op de uitwerking en ondersteuning van het woonvraagstuk, met gemengde functies gericht op wonen. Oude economische zones worden geconverteerd tot gemengde ontwikkelingen waar geen plaats meer is voor productieve economie en logistiek. De nadruk bij de uitwerking van een toekomstperspectief ligt op het bewerkstelligen van duurzame coalities met de betrokken actoren en ontwikkelaars waarbij engagement, beheer en expolitatie op lange termijn centraal staat. En waar naast functies voor de ‘vriendelijke stad’ ook plaats wordt gemaakt voor grootschaligere economische bedrijvigheid en logistiek door middel van een geïntegreerde ontwikkelingsstrategie.

De tweede deelopdracht omvat Shopping 2 in Genk en de Cristal Monopole in Aarschot. De site in Genk kenmerkt zich door het sterk versnipperd eigendom en vergane shoppingglorie, Aarschot schrijft zich in binnen een transformatie van de stationsomgeving en tegenstrijdige belangen van de verschillende actoren. Via ontwerpend onderzoek wordt op zoek gegaan naar opportuniteiten voor zowel stad als eigenaars, waarbij BUUR-CityD de rol opneemt van partner in transitie.

Klant
Vlaio i.s.m. KCVS en VVSG
Team
BUUR i.s.m. CityD
Status
In uitvoering