Onze projecten
Landschapsvisies en ecologie

Vegetatie monitoring Weelde
2006 — 2014

Vegetatie monitoring Weelde

Een vegetatiemonitoring uitgevoerd voor de ruilverkaveling Weelde

Ten behoeve van een betere opvolging en het kwantitatief en kwalitatief meetbaar maken van gebiedsevoluties, worden sinds 2000 voor ruilverkavelingsprojecten monitoringprogramma’s opgesteld. Deze moeten het mogelijk maken na te gaan of de vooropgestelde natuurdoelstellingen ook effectief worden gehaald en of bijstelling van het gevoerde beheer noodzakelijk is. Ook voor het ruilverkavelingsproject Weelde werd een monitoringprogramma opgestart ter implementatie van de Ministeriële Richtlijn dd. 14.03.2000 en betreffende de implementatie van de methodiek voor het optimaliseren en meetbaar maken van de ecologische inbreng in de ruilverkaveling.

Gedurende de jaren 2006, 2009 en 2014 werd een vegetatiemonitoring uitgevoerd voor de ruilverkaveling Weelde. Onderwerp van deze studie was een bespreking van de evolutie van de vegetatie t.o.v. de uitgangssituatie en met aandacht voor andere soortgroepen (avifauna en herpetofauna). Daarnaast werden er aanbevelingen gegeven naar verdere noodzakelijke beheermaatregelen.

Vegetatie monitoring Weelde
Vegetatie monitoring Weelde
Vegetatie monitoring Weelde
Klant
Vlaamse Landmaatschappij
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht