Onze projecten
Inrichting publieke ruimte
Infrastructuurontwerp

Tramas Kouter – St. Pieters Gent
2007 — 2011

Tramas Kouter - St. Pieters Gent

Ontwerp voor de tram-as tussen Gent Sint-Pieters en Kouter

Om de doorstroming van het openbaar vervoer via de zogenaamde tramas 1 tussen het station Gent Sint-Pieters en het stadscentrum van Gent te optimaliseren, werd BUUR gevraagd een visie en ontwerp te ontwikkelen voor deze OV-as.

De as tussen het station en de Kouter heeft een belangrijke doorstromingsfunctie voor verschillende vervoersmodi. De huidige inrichting is niet toereikend om de doelstellingen waar te maken die Stad Gent en De Lijn hebben vooropgesteld voor deze tramlijn, namelijk als prioritaire openbaar vervoersas. De tram (in baanspoor) wordt immers vaak gehinderd door fileverkeer en tramhaltes liggen vaak op ongelukkige plaatsen en zijn erg smal. Daarnaast is ook de uitbouw van een volwaardige en veilige route voor langzaam verkeer vereist die het programma langs de as bedient.

Het project is tweeledig. Enerzijds is een integrale heraanleg voorzien van de Koningin Elisabethlaan en Kortrijksesteenweg, inclusief het kruispunt met de stadsring R40. Hier worden bijna over het volledige traject vrije trambanen voorzien en de straat ingegroend tot volwaardige laan. Anderzijds wordt in de Kortrijksepoortstraat tot de Kouter een systeem van toeritdosering geïmplementeerd. Hierbij wordt via een cameradetectiesysteem het verkeer vanaf de stadsring op de drukste momenten opgehouden, zodat de tram steeds vrije doorgang geniet.

Na een grondige analyse van de as en haar omgeving werden een aantal stedenbouwkundige krachtlijnen geformuleerd, waarin ook de visie van de partners is vervat. De oplossingen die binnen dit kader van krachtlijnen geformuleerd werden kunnen als volgt worden samengevat: stroomlijnen van de verschillende vervoersmodi; tramhaltes herpositioneren; oplossingen voor het verminderen van de parkeergelegenheid; linken van het Citadelpark en de Pauluswijk; creatie van groene boulevards.

De heraanleg werd aangevat in het voorjaar 2009 en gefinaliseerd in het najaar 2011.

Tramas Kouter - St. Pieters Gent
Tramas Kouter - St. Pieters Gent
Tramas Kouter - St. Pieters Gent
Tramas Kouter - St. Pieters Gent
Code
GTK
Klant
 De Lijn
Team
 TV Arcadis-BUUR
Status
Gerealiseerd