Onze projecten
Inrichting publieke ruimte

Steenakker Gasstraat Wervik
2018 —

Steenakker Gasstraat Wervik

Heraanleg stadsplein Steenakker en aanleg van een groene parking op de voormalige Gassite te Wervik

Steenakker heeft een strategische positie in de publieke ruimte structuur van de stad Wervik. Het plein ligt op de belangrijke as tussen het station en de heringerichte Leieoevers en is door zijn wisselende pleinfunctie als markt, parking of evenementenplein een plaats met regionale aantrekkingskracht. Steenakker heeft met de aangrenzende functies zoals de handelszaken, de OCMW site, de nabij gelegen scholen, de handels-as Molenstraat en de dienstensite Sint-Pol ook een duidelijke plek in de ‘mental map’ van de stadsbewoners.

BUUR wist de jury van de ontwerpcompetitie te overtuigen met een ontwerpvoorstel dat terugvalt op een accurate lezing van de plek op stadsniveau en een inrichtingsvoorstel met drie basisprincipes:

– Plein van gevel tot gevel + ‘flux’ garanderen
– Valorisatie van de pleinwanden en het
inzetten van een bomengrid
– Creëren van ontmoetingsplekken en functionele pleinruimte

Het ontwerp zorgt voor een betere verankering in het omliggende stadsweefsel, heeft aandacht voor de identiteitsbepalende factoren zoals historische gevelpartijen, zet ontspanning en ontmoeting opnieuw centraal en zorgt voor voldoende waterinfiltratie en klimaatbestendig groen. Op vandaag heeft Steenakker een geringe verblijfskwaliteit met een louter functionele inrichting als parking. De chaotische aanblik met tal van elementen komt de identiteit van het plein niet ten goede en geeft weinig blijk van specifieke aandacht voor scenografie, patrimonium of kunst. Met de configuratie van het nieuwe plein formuleren we een antwoord dat inzet op gezellige zitplekken met meerstammige bomen, geaccentueerde zichten gekadreerd door hoogstammen, een functionele, centrale marktruimte en parkeerstrips langs de westzijde. Kortom, van ‘stenige akker’ naar ontmoetingsplaats.

Steenakker Gasstraat Wervik
Steenakker Gasstraat Wervik
Steenakker Gasstraat Wervik
Steenakker Gasstraat Wervik
Steenakker Gasstraat Wervik
Steenakker Gasstraat Wervik
Code
WSG
Klant
 Stad Wervik
Team
BUUR + Ingenieursbureau Provoost
Status
In ontwerp - in uitvoering