Onze projecten
Inrichting publieke ruimte

Stationsstraat Sint-Niklaas
2010 — 2013

Stationsstraat Sint-Niklaas

Ontwerp Stationsstraat als een groene, stedelijke winkelpromenade, op maat van voetganger en fietser

De Stationsstraat is de belangrijkste winkelstraat van het centrum van Sint-Niklaas. Ze is de centrale as tussen de Grote Markt en het station. Het vroegere profiel, materiaalgebruik en aanwezige groen benadrukten de verkeerstechnische beleving ten nadele van de verblijfskwaliteit. De grote variatie aan materialen, in tegenstelling tot het heterogene patrimonium, leverde een druk en versnipperd beeld op. Een heraanleg drong zich op. De visie voor het herwaarderen ging uit van de Stationsstraat als drager en ruggengraat van het winkelgebied. De straat, 600 m lang en 14 m breed, is ontworpen als groene stedelijke winkelpromenade. Het profiel is volledig hertekend met gelijkgrondse pleinaanleg van gevel tot gevel voor een maximale verblijfskwaliteit. De verharding bestaat uit een ongelijke mengeling van vier tinten graniet die zorgvuldig werden geselecteerd in combinatie met accenten uit blauwe hardsteen. De klemtoon ligt op het gebruik, het comfort en een krachtige beeldbeleving door de gebruiker.

Kwalitatief groen

Door doordacht om te springen met de positionering van de nutsleidingen is voldoende ruimte gecreëerd voor de aanplant van bomen. Deze ondergrondse met substraten, aangelegde ruimte is voorzien van de nodige beluchting, irrigatie en drainage voor optimale groeiomstandigheden. Een sortiment van meerstammige bomen in groot formaat werd zorgvuldig samengesteld in nauw overleg met Daniël Ost en de groendienst van de stad. De selectie werd gemaakt op basis van verschillende aspecten zoals wintergroen, bloei, bladvorm, herfstverkleuring, decoratieve schors … Naast deze bomen zijn enkele gesculpteerde groenmassieven gerealiseerd die een krachtig beeld geven en de continuïteit van groen in de winter garanderen.

Functionele en decoratieve verlichting

De functionele verlichting zorgt voor voldoende licht en geeft een gevoel van veiligheid. De decoratieve verlichting brengt de nodige sfeer. De verlichting maakt de kwaliteit van de publieke ruimte ook ’s avonds en ’s nachts zichtbaar.

Stationsstraat Sint-Niklaas
Stationsstraat Sint-Niklaas
Stationsstraat Sint-Niklaas
Stationsstraat Sint-Niklaas
Stationsstraat Sint-Niklaas
Stationsstraat Sint-Niklaas
Klant
stad Sint-Niklaas
Team
BUUR + Daniël Ost
Status
Gerealiseerd