Onze projecten
Masterplanning
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten

Stationsomgeving Oudenaarde
2017 —

Stationsomgeving Oudenaarde

Station als kloppend hart van de stad Oudenaarde

De stad Oudenaarde wenst de huidige, geldende bestemmingsplannen voor het gebied van de stationsomgeving (ongeveer 50 ha) te updaten. Het gebied wordt geflankeerd door het historisch centrum van de stad ten zuiden, enkele bedrijventerreinen ten noorden, de N60 in het westen en de verschillende woonwijken uit de 19de eeuw in het oosten. De bedoeling is om het gebied rond het station als één geheel te laten werken. Door aan kwaliteitsvolle en leefbare stedelijke ontwikkeling te doen in dit gebied, willen we er terug het kloppend stadshart van maken.

Het masterplan wordt opgebouwd aan de hand van 4 thema’s, namelijk:

  • Het station als aantrekkingspool te laten fungeren
  • In te zetten op de verkeersleefbaarheid
  • De ijzeren spoorwegberm om te zetten naar een groenblauwe ader
  • De ruimte slim bebouwen

We zijn ervan overtuigd dat Oudenaarde een betere stationsomgeving verdient. We willen dan ook het station laten fungeren als het economisch en kloppend hart van de stad. We willen wonen, werken en ontspannen rond de stationsbuurt combineren. Op die manier geloven we dat we van de stationsomgeving een leuke en opnieuw levendige buurt kunnen maken. Bovendien is de bestaande publieke ruimte in het projectgebied vandaag verknipt en weinig samenhangend. Onze eerste taak is dan ook de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verbeteren. Hiervoor willen we de parkeerplaatsen meer bundelen en waar nodig beperken. Hierdoor kunnen we meer ruimte geven aan de trage weggebruiker en ontstaat er kwalitatieve publieke ruimte. Daarnaast is er in de stationsomgeving een groot tekort aan groene (ontmoetings-)ruimtes. Aan de oost- en westzijde van het projectgebied bevinden zich wel twee natuurgebieden. Door de spoorwegberm te vergroenen en toegankelijker te maken, kunnen we deze twee groenpolen op een natuurlijke manier verbinden. Deze spoorwegberm als groene loper door de stationsomgeving brengt zo terug meer zuurstof en ruimte. Daardoor kunnen we op weloverwogen plaatsen  slimmer en denser gaan bouwen, zodat er hier een combinatie kan ontstaan tussen kantoren, winkels en bedrijven, gecombineerd met wonen en ontspannen in het nieuwe hart van de stad.

Het project is momenteel nog in startfase. De getoonde beelden zijn nog niet definitief.

Stationsomgeving Oudenaarde
Stationsomgeving Oudenaarde
Stationsomgeving Oudenaarde
Stationsomgeving Oudenaarde
Klant
stad Oudenaarde
Team
Sweco
Status
in ontwerp