Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte
Infrastructuurontwerp
Ontwerp van kunstwerken

Stadsvaart Brugge – vernieuwing Steenbruggebrug
2019 —

Stadsvaart Brugge - vernieuwing Steenbruggebrug

Een vervolgproject van de studie “Doortocht Brugge” om tot een verbetering van de binnenvaartontsluiting te komen voor de zeehaven van Zeebrugge

Het project voor de vernieuwing van de Steenbruggebrug is een vervolgproject van de studie “Doortocht Brugge” in opdracht van De Vlaamse Waterweg. Het project ‘Doortocht Brugge’ heeft als doel om tot een verbetering van de binnenvaartontsluiting te komen voor de zeehaven van Zeebrugge. Eén van de meest dringende aanpassingswerken op het Kanaal Gent-Oostende betreft het vernieuwen van de Steenbruggebrug, op de grens tussen Brugge en Oostkamp.

De bestaande gelijkvloerse beweegbare Steenbruggebrug wordt vervangen door een vaste hoge brug voor gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer en fietsers, en een afzonderlijke beweegbare brug voor fietsers en voetgangers. Tegelijk wordt een bocht in de vaarweg rechtgetrokken. Dit brengt grote opportuniteiten mee voor het openbaar domein: op linkeroever wordt een paaiplaats en een nieuw stedelijk park gecreëerd. Op rechteroever wordt de bestaande P&R omgevormd tot een groene buurtparking. Zo vormt de vernieuwing van de Steenbruggebrug de aanleiding voor een belangrijke kwaliteitsinjectie van het stedelijk weefsel in Steenbrugge.

De opdracht is gericht op het uitwerken van een definitief ontwerp van de beide bruggen, de kaaimuren en het omgevingsontwerp. Dit ontwerpproces wordt volledig uitgewerkt in BIM (LOD 350) en is OTL compatibel. De verschillende partners (Sweco, SBE en Zwarts & Jansma) hebben toegang tot dit platform, net als de opdrachtgever De Vlaamse Waterweg. Clashes in het ontwerp worden tijdig gedetecteerd, en ook de werfplanning en de kostenverdeling wordt binnen het BIM-platform uitgewerkt. Dit maakt van de vernieuwing van Steenbruggebrug een BIM-pilootproject, zowel voor de betrokken studiebureaus, AWV als voor De Vlaamse Waterweg.

Net als bij het overkoepelend project van de Doortocht Brugge wordt veel aandacht besteed aan de beeldkwaliteit van de voorgestelde oplossingen en aan het communiceren van het onderzoek aan een ruime groep van stakeholders en omwonenden. Het project heeft intussen een mooie reputatie van cocreatie, participatie en duidelijke communicatie opgebouwd waarbij De Vlaamse Waterweg actief samenwerkt met de Stad Brugge, gemeente Oostkamp en de Afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid.

Het definitief ontwerp zal het voorwerp uitmaken van een omgevingsvergunningsaanvraag die in de zomer van 2021 wordt ingediend. De Maatschap staat in voor de inhoudelijke voorbereiding, opmaak en coördinatie van deze vergunningsaanvraag. Daarna start de uitvoeringsstudie en de opmaak van het bestek. Ook deze onderdelen worden door de Maatschap uitgevoerd, in nauwe samenwerking met De Vlaamse Waterweg en de andere projectpartners.

Stadsvaart Brugge - vernieuwing Steenbruggebrug
Stadsvaart Brugge - vernieuwing Steenbruggebrug
Stadsvaart Brugge - vernieuwing Steenbruggebrug
Stadsvaart Brugge - vernieuwing Steenbruggebrug
Stadsvaart Brugge - vernieuwing Steenbruggebrug
Klant
De Vlaamse Waterweg
Team
Sweco + Studiebureau SBE & Zwarts&Jansma Architects
Status
In ontwerp