Onze projecten
Masterplanning
Ruimtelijke instrumenten
Inrichting publieke ruimte

Stadsgasfabriek Deinze
2017 —

Stadsgasfabriek Deinze

Stedelijk wonen aan de Leie

Contactpersoon: Jan Hamerlinck

Op het terrein van de vroegere stadsgasfabriek, op een zucht van de kerk, voorziet het stadsbestuur van Deinze een compact wooninbreidingsproject met hoge duurzaamheidseisen. De site vormt een puzzelstuk uit de conceptstudie ‘Deinze, stad aan de Leie’ (Uaps), een globale visie die de Leie herstelt als drager van de open-ruimte-structuur in de stad. Na een kwalitatief hoogstaande competitie in 2017 werd het ontwerpteam Bogdan Van Broeck / EVR architecten / BUUR als laureaat aangeduid, onder leiding van ontwikkelaar Immogra. BUUR stond hierbij in voor de stedenbouwkundige layout en de inrichting van het publiek domein.

Het ontwerp speelt in op de troeven van het vroegere meersengebied met zijn historische percelering dwars op de Leie. We voorzien twee bouwvelden met een articulatie van hogere en lagere volumes. Het accent langs de Leie speelt op een grotere schaal mee in de ritmiek van de grote ‘lichamen’ langs de Leie, de kerken en het historische patrimonium die zo kenmerkend zijn voor de stad. Het project ambieert gezinsvriendelijkheid door maximaal in te zetten op collectiviteit: zo maken gedeelde tuinen, genereuze circulatie voor ontmoeting, een multifunctionele collectieve ruimte,… deel uit van het project.

Het publiek domein wordt georganiseerd rond verschillende types van ontmoetingsplekken: een stedelijke wandelas tussen de winkelstraat en de Brielpoort, een zgn. ‘meanderplein’ met horeca, een boomgaard met plukfruit en tuintafels,… Het parkeren gebeurt integraal ondergronds, terwijl tegelijk sterk wordt ingezet op deelmobiliteit. De site krijgt hiermee een uitgesproken autoluw karakter waardoor het beeld van de klassieke straat vervalt t.v.v. ingroening.

Eind 2018 is de verkavelingsvergunning goedgekeurd. BUUR werkt momenteel i.s.m. VK engineering het aanbestedingsdossier voor de omgevingsaanleg uit. De aanvang van de werken is voorzien eind 2019.

Stadsgasfabriek Deinze
Stadsgasfabriek Deinze
Stadsgasfabriek Deinze
Stadsgasfabriek Deinze
Stadsgasfabriek Deinze
Stadsgasfabriek Deinze
Stadsgasfabriek Deinze
Code
DSG
Klant
Immogra
Team
BUUR + Bogdan & Van Broek + EVR architecten + VK engineering
Status
In uitvoering