Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte
Procesmanagement

Site Verbeemen Mechelen
2012 —

Site Verbeemen Mechelen

Masterplan voor een stedelijke gebiedsontwikkeling

De site Verbeemen is een brownfield van ca 2,5 ha, gelegen in de Mechelse wijk Nekkerspoel aan de noordoostelijke rand van de binnenstad. BUUR werd door de ontwikkelaar en de stad aangesteld voor de opmaak van een inrichtingsplan voor de herontwikkeling van deze site.

In het verleden werden op het terrein tapkranen geproduceerd, sindsdien is het verlaten. Doordat de industriële activiteiten de bodem van de site sterk hebben verontreinigd, dient deze te worden gesaneerd. Een herontwikkeling van het gebied kan niet enkel een 70-tal nieuwe woongelegenheden opleveren, de stad ziet ook haar kans om op deze plek een park te realiseren om de dichtbebouwde wijk Nekkerspoel meer ademruimte te bieden. Gezien de ligging nabij de binnenstad, goed ontsloten met hoogwaardig openbaar vervoer en te midden van een woonbuurt, leent het terrein zich uitstekend voor de realisatie van een woonprogramma met stedelijke, compacte en duurzame woonvormen. De spoorweg Antwerpen-Mechelen, die langsheen de site loopt, zorgt voor specifieke condities waarvoor het masterplan een antwoord moet geven. Geluidsstudies wezen uit dat de inplanting van een gebouw langsheen de spoorwegberm voor zowel de site als de directe omgeving een belangrijke verbetering van het geluidsniveau oplevert. Dankzij een slimme opbouw en een doordachte inrichting van de binnenruimte, ontstaan in het gebouw hoogwaardige woningen gericht op het nieuwe park. Complementair aan de gestapelde woningen in het bermgebouw, wordt de achterzijde van de bestaande rijwoningen afgewerkt met nieuwe grondgebonden woningen.

Het centraal gelegen park wordt opgevat als een volwaardige publieke ruimte, die open staat voor alle buurtbewoners. Het park verschaft toegang tot alle nieuwe woningen, zodat de sociale controle gegarandeerd is. Tegelijk krijgt de nieuwe woonwijk zo een centrale ontmoetingsruimte als collectieve groene woonkamer.

Op basis van het masterplan werd een architectuurwedstrijd georganiseerd die mee door BUUR werd begeleid. Inmiddels zijn ontwerpbureaus aangesteld voor het bermgebouw en de rijwoningen, realisatie van het project volgt in de komende jaren.

Site Verbeemen Mechelen
Site Verbeemen Mechelen
Site Verbeemen Mechelen
Site Verbeemen Mechelen
Site Verbeemen Mechelen
Site Verbeemen Mechelen
Site Verbeemen Mechelen
Site Verbeemen Mechelen
Code
MSV
Klant
Santerra NV
Team
BUUR
Status
in uitvoering