Onze projecten
Masterplanning

Site Terca Maaseik
2015 — 2016

Site Terca Maaseik

Masterplan voor de afwerking van de sociale woonwijk Terca

Na een besloten wedstrijd werd BUUR door sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak aangesteld voor een masterplan in de sociale woonwijk Terca in Maaseik. Net buiten de stadskern van Maaseik heeft Ons Dak hier in de jaren 70 en 80 een woonwijk gebouwd met een Jeugdtehuis. Ondanks de nabijheid van het culturele centrum en een sportcluster is de wijk bijzonder slecht verankerd in zijn omgeving. Mede door deze geïsoleerde ligging kampt de woonwijk vandaag met een negatief imago.

In 2015 besliste Ons Dak bovendien om een aantal gronden ten noorden van de woonwijk verder te ontwikkelen en de wijk zo een sluitstuk te geven. Gezien de verouderde infrastructuur van het Jeugdtehuis werd ook beslist om deze onder te brengen in een nieuwbouw. Dit gaf de gelegenheid om de toegang tot de wijk meteen ook opnieuw aan te leggen. Het masterplan dat door BUUR werd opgesteld creëert ruimte voor nieuwe woningen, maar zorgt er ook voor dat de woonwijk sterker verankerd wordt in zijn omgeving. Door het Jeugdtehuis te herlokaliseren wordt de nodige ruimte vrijgemaakt om een nieuwe ontsluitingsweg te voorzien die de woonwijk op een vlotte manier bereikbaar maakt. Tegelijk wordt in het bestaande weefsel gezocht naar enkele nieuwe linken voor zacht verkeer. Langsheen de  nieuwe ontsluitingsweg wordt een vrijliggend fietspad aangelegd dat de verbinding maakt tussen deze verschillende linken. Op deze manier wordt de woonwijk opgenomen binnen het netwerk van zacht verkeer. De bestaande woonwijk werd opgebouwd volgens een eerder klassieke verkavelingslogica, zodat er ook weinig kwalitatieve groene  ruimte aanwezig is. Ondanks de relatieve nabijheid van het open landschap kampt de woonwijk met een tekort aan groene ontmoetingsruimte. Het masterplan van BUUR voorziet ook in nieuwe kwalitatieve groenruimte op wijkniveau. Dit gebeurt in een langgerekte groene parkruimte welke een connector vormt op stedelijk niveau en een buurtpark op wijkniveau.

Het masterplan werd vertaald in een zoneringsplan en stedenbouwkundige voorschriften. Op basis van dit zoneringsplan zal de VMSW het wegenisdossier voorbereiden en daarna architecten aanstellen voor de verdere uitwerking van de woonentiteiten.

Site Terca Maaseik
Site Terca Maaseik
Site Terca Maaseik
Site Terca Maaseik
Site Terca Maaseik
Site Terca Maaseik
Site Terca Maaseik
Code
MST
Klant
VMSW + Sociale woonmaatschappij Ons Dak
Team
BUUR
Status
Opdracht volbracht