Onze projecten
Ruimtelijke instrumenten

RUP Sint-Anneke Plage Antwerpen
2016 —

RUP Sint-Anneke Plage Antwerpen

Vastleggen van nieuwe richtlijnen volgens het masterplan Sint-Anneke Plage

Deze opdracht kadert binnen de raamovereenkomst voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en milieueffectrapporten in opdracht van de stad Antwerpen. Het stadsbestuur ambieert een duurzaam en kwaliteitsvol stadsweefsel dat aantrekkelijk is voor bewoners, bezoekers en investeerders. Om deze doelstelling te realiseren worden op structurele basis ruimtelijke projecten opgestart, verspreid over het grondgebied van de stad Antwerpen.

Het RUP Sint-Anneke Plage is een RUP in opdracht van de stad binnen deze raamovereenkomst. Sint-Anneke Plage maakt deel uit van de Scheldeboorden op Linkeroever. In het najaar van 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het masterplan Sint-Anneke Plage goed. Het doel van dit masterplan is om van Sint-Anneke Plage een vernieuwde recreatieve trekpleister te maken. In het RUP zullen de nieuwe richtlijnen voor deze zone worden vastgelegd.

De aanleiding om van Sint-Anneke Plage de ‘hotspot van weleer’ te maken, zijn onder meer de geplande verhoging van de dijken in het kader van het Sigmaplan, de bestaande horeca die momenteel geen uitbreidingsmogelijkheid heeft, camping De Molen die zal verhuizen en de verschillende jachthavenclubs die de intentie hebben om samen te werken aan een actieve en moderne jachthaven.

Belangrijke aandacht in dit project gaat naar participatie. Zo worden er verschillende infowandelingen georganiseerd en worden de horeca alsook verschillende andere stakeholders meermaals tijdens het proces betrokken. Bij al deze infomomenten ondersteunt het team Urban Habitat de stad Antwerpen met veel enthousiasme.

RUP Sint-Anneke Plage Antwerpen
RUP Sint-Anneke Plage Antwerpen
RUP Sint-Anneke Plage Antwerpen
RUP Sint-Anneke Plage Antwerpen
RUP Sint-Anneke Plage Antwerpen
RUP Sint-Anneke Plage Antwerpen
RUP Sint-Anneke Plage Antwerpen
RUP Sint-Anneke Plage Antwerpen
Klant
stad Antwerpen
Team
Sweco
Status
in ontwerp