Onze projecten
Masterplanning
Ruimtelijke instrumenten

RUP Kolmenveld Tessenderlo
2012 — 2019

RUP Kolmenveld Tessenderlo

RUP voor een woonontwikkelingsgebied nabij het centrum van Tessenderlo

Het gebied ‘Kolmenveld’ in Tessenderlo werd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan naar voren geschoven als een prioritair te ontwikkelen gebied dat bijdraagt tot de versterking en verdichting van de kern.

De ontwikkeling van het binnengebied staat hoofdzakelijk in het teken van wonen met een diversiteit aan woontypologieën voor de diverse doelgroepen binnen de gemeente. Er zijn zowel grondgebonden als ook niet-grondgebonden woningen die op een duurzame manier zijn inplant. De bezonning en een efficiënt ruimtegebruik zijn belangrijke uitgangspunten in het ontwerp.

Daarnaast biedt het binnengebied ook ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen waaronder een rust- en verzorgingstehuis en werd er bijzondere aandacht gegeven aan een kwalitatief publiek domein dat niet enkel de woningen en voorzieningen maximaal ondersteunt maar ook voor het ganse centrum een meerwaarde biedt.

Binnen het gebied is een begraafplaats gelegen. Deze begraafplaats zal in de toekomst de basis vormen van een park en geleidelijk groener worden ingekleed.

In het ontwerp is een goede doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers prioritair voor een beweegvriendelijke wijk met verschillende fiets- en voetgangersdoorsteken. Op die manier vormt ‘Kolmenveld’ een belangrijke nieuwe woonwijk binnen het centrum van Tessenderlo.

Tot slot is ook bijzondere aandacht uitgegaan naar de omliggende woningen en is getracht de huidige verblijfskwaliteit te bestendigen, rekening houdende met de optie tot verdichting. Ook zijn er voor deze percelen mogelijkheden voorzien om op termijn, binnen de centrumdynamiek te verdichten.

Tijdens het proces werd sterk ingezet op een kwalitatieve participatie en communicatie. Er werden infomarkten georganiseerd waar aan de hand van posters de visie werd uiteengezet. Ook werd er een wervende brochure opgemaakt die het terrein, de sleutelkwesties en uiteindelijke opties voor de omwonenden leesbaar weergeeft en duidt, ondermeer aan de hand een wandeling doorheen het gebied.

RUP Kolmenveld Tessenderlo
RUP Kolmenveld Tessenderlo
RUP Kolmenveld Tessenderlo
RUP Kolmenveld Tessenderlo
RUP Kolmenveld Tessenderlo
RUP Kolmenveld Tessenderlo
Klant
gemeente Tessenderlo
Team
Sweco
Status
opdracht volbracht