Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten

RUP Heymanplein Sint-Niklaas
2018 —

RUP Heymanplein Sint-Niklaas

Een groen plein voor een stad in transitie

Het Hendrik Heymanplein functioneert niet als ontmoetingsplaats en rustig spelen of vertoeven is er niet mogelijk. De levendigheid is beperkt tot het in- en uitstappen uit auto’s en het binnen- en buitenstappen van de supermarkt, de bibliotheek,… De ambitie is om hier een groene speel- en ontmoetingsruimte te creëren, een kwaliteitsvolle publieke ruimte voor jong én oud.

Een conceptstudie vormt een belangrijke start voor een nieuwe pleinontwikkeling rond een groen plein, maar kan slechts mogelijk worden gemaakt met een juridische herbestemming. Het uitgebreide ontwerpend onderzoek uit de voorstudie én de duidelijke stem van de bevolking vormen hierbij de vertrekbasis voor het RUP. Het is dan ook niet de bedoeling om in het RUP een nieuw ontwerpproces op te starten. Bij de vertaling van de principes uit de conceptstudie is het van belang dat het RUP voldoende vrijheid laat. Het RUP wordt daarom opgevat als een flexibel plan, waarin niet wordt aangestuurd op een letterlijke uitvoering van het in de conceptnota gekozen voorkeursscenario, maar waar vanuit een reflectie op het gedane ontwerpproces en in functie van een gefaseerde invulling de toekomstmogelijkheden voldoende breed worden gehouden. Bedoeling is dus om tot een plan te komen dat binnen bepaalde beperkende voorwaarden ruime mogelijkheden toelaat om de bepalende elementen uit de studie te realiseren. Op die manier  kan het RUP een breed draagvlak behouden. Het RUP moet ook de flexibiliteit en ruimte bieden om de overgang te kunnen maken tussen de huidige inrichting, een tijdelijke tussentijdse inrichting en de conceptstudie als eindbeeld. Elke nieuwe inrichting zal verbonden worden aan voorwaarden in functie van de bestaande inrichting. Zo kan het bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat de nieuwe supermarkt wordt gebouwd en in gebruik gesteld, terwijl de oude supermarkt nog wordt gebruikt.

Het RUP dat Sweco opmaakt moet zorgen voor een doorwaadbaar groen ontmoetingsplein met een knip voor gemotoriseerd verkeer, het behoud van het gemengd functioneel karakter met een nieuw beeldbepalend bibliotheekgebouw op het plein. Het parkeren wordt afgestemd op het programma en uit het beeld gebracht, Sweco voorziet hierbij in een korte mobiliteitsstudie.

Bekijk de publicatie van deze studie.

RUP Heymanplein Sint-Niklaas
RUP Heymanplein Sint-Niklaas
RUP Heymanplein Sint-Niklaas
RUP Heymanplein Sint-Niklaas
RUP Heymanplein Sint-Niklaas
RUP Heymanplein Sint-Niklaas
Klant
stad Sint-Niklaas
Team
Sweco
Status
in ontwerp