Onze projecten

Ruimtelijk-Economische Strategie, Ravenshout
2021 — 2022

Ruimtelijk-Economische Strategie, Ravenshout

Ruimtelijk-economische strategie voor de ENA-cluster Ravenshout in Beringen, Ham en Tessenderlo

Het is de ambitie om in deze opdracht belangen te gaan verzoeken met elkaar: op economisch vlak gaat het om de meervoudige roeping van de site (geselecteerd als ENA cluster op Vlaams niveau, maar tevens een plek waar lokale tewerkstelling een onderkomen vindt). Op vlak van samenwerking gaat het over een gemeenschappelijk uitgiftebeleid waarin de 3 betrokken gemeente als 1 partij samenwerken.Op ruimtelijk vlak gaat het om het creëren van heldere performante en toekomstgerichte economische deelgebieden waarin ingespeeld kan worden op specifieke vestigingscondities van de verschillende betrokken sectoren en waaraan een uitgiftebeleid gekoppeld kan worden. Daarnaast wordt gezocht naar een verduurzaming van de site ten aanzien van de omwonenden en ten aanzien van de onderliggende natuurlijke structuren. Het geheel wordt echter bijkomend gestuurd vanuit de randvoorwaarden die gesteld worden aan aspecten van externe veiligheid, afkomstig van de Sevesobedrijven die er gelegen zijn.

De studie leidt tot een inrichtingsvisie en uitgiftebeleid voor Ravenshout in het bijzonder, maar reikt principes aan die geëxtrapoleerd kunnen worden naar andere economische sites met dergelijke schaal en uitdagingen.

Ruimtelijk-Economische Strategie, Ravenshout
Ruimtelijk-Economische Strategie, Ravenshout
Code
RRS
Klant
VLAIO
Team
BUUR, City D, WES
Status
voltooid