Onze projecten
Inrichting publieke ruimte

Rue de Ribaucourt Sint-Jans-Molenbeek
2015 — 2018

Rue de Ribaucourt Sint-Jans-Molenbeek

Herinrichting van de Ribaucourtstraat in Molenbeek inclusief realisatie van een verlichtingsplan

In het kader van het duurzaam wijkcontract ‘Rond Leopold’ werd er een opdracht uitgeschreven voor de herinrichting van de Ribaucourtstraat in Molenbeek inclusief de realisatie van een verlichtingsconcept. Het project behelst de herinrichting van de gehele Ribaucourtstraat vanaf het Sint-Jan Baptistvoorplein tot aan de Picardstraat, met uitzondering van het kruispunt met de Leopold II-laan. BUUR kreeg deze opdracht toegewezen, in samenwerking met Radiance 35 voor het verlichtingsplan en studiebureau ARA voor de technische ondersteuning bij het uitvoeringsdossier. Tijdens het studieproces werd er een participatief project gevolgd.

De Ribaucourtstraat is een strategisch belangrijke wijkas doorheen de gemeente op vlak van toekomstige ontwikkelingen, economische activiteiten en sociaal weefsel.
Het voorgestelde project poogt een antwoord te bieden op het prangende mobiliteitsprobleem, de barrièrewerking van de Leopold II-laan en wil de sociale interactie positief stimuleren. Door een herdimensionering van het straatprofiel kan er meer ruimte gecreëerd worden voor de zachte weggebruiker en wordt het autoverkeer en parkeren beter aan banden gelegd. Met de creatie van leveringszones, de versmalling van de rijweg, de inrichting van verkeersplateaus, het voorzien van een fietssuggestiestrook en plaatsing van fietsenstallingen op strategische plekken worden er oplossingen aangereikt voor de huidige mobiliteitsproblematiek. Bomen vergroenen het straatbeeld, een uitgekiend verlichtingsconcept en een specifiek legpatroon van de verharding accentueren het specifieke karakter van de straat, brengt eenheid in de 2 delen van de Ribaucourtstraat, dragen bij tot de leefbaarheid in de wijk en creëren een specifieke identiteit voor de as.

De aanleg van het nieuwe Mexicopleintje creëert kansen voor het wijkleven. Door een uniforme materialisatie draagt het bij tot de eenmaking van de Ribaucourtstraat overheen de Leopol II-laan.

In 2018 werden de werken beëindigd.

Rue de Ribaucourt Sint-Jans-Molenbeek
Rue de Ribaucourt Sint-Jans-Molenbeek
Rue de Ribaucourt Sint-Jans-Molenbeek
Rue de Ribaucourt Sint-Jans-Molenbeek
Rue de Ribaucourt Sint-Jans-Molenbeek
Rue de Ribaucourt Sint-Jans-Molenbeek
Rue de Ribaucourt Sint-Jans-Molenbeek
Code
MRR
Klant
gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Team
BUUR
Status
gerealiseerd