Onze projecten

Renovatie Jubelpark Brussel
2007 —

Renovatie Jubelpark Brussel

De opdracht omhelst om vanuit een totaalvisie het Jubelpark te renoveren, waarbij de gebruikswaarde terug aansluit met de hedendaagse noden van de stad en zijn bevolking.

Vanuit het idee “Central Park” wordt met de renovatie van het Jubelpark een nieuw impuls beoogd om het park terug te laten functioneren als een centrale groene ontmoetingsruimte voor de Brusselaars maar ook voor de vele bezoekers.

Het spreekt voor zicht dat de heraanleg uitgaat van de historische waarden van het bestaande park. Toch betreft het hier geen historische reconstructie maar eerder om het creëren van een modern park vanuit de historische structuren dat voldoet aan de vele hedendaagse lokale en grootstedelijke behoeften.

Lokaal betekent dit een buurt- en stadspark met zachte recreatie zoals wandelen, spelen en een sportpark alsook een kader voor geloofsgemeenschappen, enz. Naast een locatie voor grootse evenementen zoals de Marathon 20 km van Brussel, dient het park als poort tot Brussel, een ontmoetingsplaats voor manifestaties, een kader voor internationale tentoonstellingen, enz … en vooral het Jubelpark terug als een centrale groene ruimte in de stad Brussel.

Renovatie Jubelpark Brussel
Renovatie Jubelpark Brussel
Klant
De Vlaamse Overheid - Departement Omgeving
Team
BUUR - Ontwerpbureau Pauwels nv