Onze projecten

Project autonome shuttles Antwerpen
2017 — 2018

Project autonome shuttles Antwerpen

Haalbaarheidsstudie naar autonoom rijdend openbaar vervoer in de stedelijke context van Antwerpen

Zelfrijdende voertuigen -zonder menselijke besturing- staan als innovatieve mobiliteitsoplossing voor een grote doorbraak. Het gebruik van zelfrijdende voertuigen biedt interessante nieuwe opportuniteiten: meer verkeersveiligheid, algemene efficiëntie van het mobiliteitssysteem,  minder schadelijke emissies en minder geluidsoverlast door het gebruik van de nieuwste technologie, voor een  duurzame modal shift, … . Maar pas wanneer autonome voertuigen op grote schaal gedeeld worden kunnen ze ook een fundamentele bijdrage leveren aan de mobiliteitsproblematiek en bijdragen aan een duurzame modal shift: minder voertuigen dankzij de efficiëntere inzet, verkleinen van de parkeerbehoefte, …

Het pilootproject past tevens binnen de ambities van de Stad Antwerpen, als toekomstgericht initiatief met een maatschappelijk meerwaarde. Na diverse onderzoekstrajecten werden twee verbindingen als pilootproject naar voor geschoven: één langs de Scheldekaaien, die momenteel een ingrijpende transformatie ondergaan, en één op Linkeroever. Beide trajecten zullen met hoge frequentie bediend worden.

Als business case biedt het trace Scheldekaaien een alternatief aan voor het niet weerhouden tramtracé langsheen de Scheldekaaien. Het tracé langs de Scheldekaaien zal op termijn de zone van de Antwerpse Droogdokken verbinden met Nieuw Zuid, het Justitiepaleis, het toekomstige voetbalstadion en Blue Gate.

Het pilootproject Linkeroever heeft als businesscase de ambitie om een volwaardig alternatief te zijn voor de exploitatie van lijn 36 Linkeroever met een hoogfrequente bediening van de tram-as op de Blancefloerlaan. Complementair hieraan kan de exploitatie van lijn 36 Rechteroever behouden blijven.

Project autonome shuttles Antwerpen
Project autonome shuttles Antwerpen
Project autonome shuttles Antwerpen
Project autonome shuttles Antwerpen
Code
PAS
Klant
De Lijn
Team
BUUR
Status
voltooid