Onze projecten
Strategisch advies
Ruimtelijke economie
Omgevings- en stakeholder management

Productief Groen, de koppeling tussen ondernemen en biodiversiteit
2016 — 2017

Productief Groen, de koppeling tussen ondernemen en biodiversiteit

Limburg is een groene provincie, al leeft vaak nog het idee dat groen eerder een last is dan een lust.

De kredietcrisis die in de loop van 2007 uitbrak, heeft wereldwijd een negatieve impact gehad op de economie. Limburg vormt daarop geen uitzondering. Het meest ingrijpend werd dit geïllustreerd door de sluiting van Ford Genk. Om te vermijden dat dit verlies aan jobs enkel zou worden gecompenseerd door de aanleg van nieuwe klassieke bedrijventerreinen, wilde de opdrachtgever de aandacht vestigen op de potenties van een verbreding van economische activiteiten. De biodiversiteit en groene infrastructuur in Limburg zijn van goede kwaliteit. De studie onderzocht pistes om die uitstekende kwaliteit ook terugzien in een gezonde en vitale economie.

Om deze doelstellingen te bekomen, werd eerst theoretisch studiewerk uitgevoerd onder de vorm van een economische- en ecosysteemdienstanalyse, een tewerkstellings- en budgettaire analyse en tenslotte een stakeholderanalyse. Op basis daarvan werden mogelijke scenario’s voor de provincie Limburg bepaald.

De resultaten van het studiewerk werden gebundeld in de publicatie ‘Groenwinsten voor Limburg. Productief groen, een koppeling tussen ondernemen en biodiversiteit’. Het begrip ecosysteemdiensten wordt herdoopt tot groenwinsten en de standaard -nogal academische en hermetische- categorisering wordt herschikt tot 5 werkvelden waarbinnen samenwerkingsverbanden en projecten kunnen worden opgezet die als piloot dienen voor deze integratie van ondernemen en biodiversiteit.

Deze publicatie kunt u hier raadplegen.

Met dank aan: Wageningen Environmental Research (Alterra), Wageningen Economic Research (LEI), We make. (creatief en strategisch branding agency), Plan 78 (animatie), An Hackselmans (voice-over), Nicolas Rombouts (opnamestudio) en Stijn Bollaert (fotografie).

Productief Groen, de koppeling tussen ondernemen en biodiversiteit
Productief Groen, de koppeling tussen ondernemen en biodiversiteit
Productief Groen, de koppeling tussen ondernemen en biodiversiteit
Productief Groen, de koppeling tussen ondernemen en biodiversiteit
Productief Groen, de koppeling tussen ondernemen en biodiversiteit
Productief Groen, de koppeling tussen ondernemen en biodiversiteit
Klant
ANB Limburg
Team
BUUR, Wageningen Environmental Research, WeMake, Plan 78
Status
opdracht volbracht