Onze projecten
Participatie en cocreatie

Passer Duurzaam Wijkcontract

Passer Duurzaam Wijkcontract

Opstellen van een wijkcontract voor de Passerwijk

Om het precieze gebruik van de investeringen in infrastructuur en sociaal-economische projecten te bepalen, hebben BUUR en IPE Collectif een basisprogramma uitgewerkt op basis van een thematische diagnose, een stedelijke conceptfase en een participatief proces met de betrokken institutionele partners, de buurtorganisaties en de bewoners. Het wijkcontract maakt dus deel uit van een nieuwe generatie stadsvernieuwingsbeleid, door rekening te houden met de globale visie van het Richtplan, dat bepaalde stedelijke richtlijnen vastlegt en ook de financiering van alle betrokken gewestelijke overheden, zoals Citydev en Leefmilieu Brussel, bundelt.

De Passerwijk, begrensd door de poort van Ninove, het kanaal en het slachthuis, bevindt zich in een overgangsfase. De toekomstige verhuizing van de bestaande autohandelaars biedt de gelegenheid om bepaalde percelen en gebouwen om te vormen tot openbare diensten, woningen of nieuwe vormen van economische activiteiten.

Passer Duurzaam Wijkcontract
Passer Duurzaam Wijkcontract
Passer Duurzaam Wijkcontract
Passer Duurzaam Wijkcontract
Passer Duurzaam Wijkcontract
Passer Duurzaam Wijkcontract
Passer Duurzaam Wijkcontract
Code
AWP
Klant
Gemeente Anderlecht
Team
BUUR Part of Sweco + Ipé Collectif