Onze projecten
Beleidsplanning
Strategisch advies
Participatie en cocreatie

Overpoort Gent
2017 — 2018

Overpoort Gent

Visie, instrumentarium en actieplan voor de wijk Overpoort in Gent

De Overpoort heeft al decennia naam en faam als hét centrum van het studentenleven in Gent, maar zit in een negatieve spiraal. De opgave is om een gedragen toekomstvisie te ontwikkelen met doorwerking in het planningsinstrumentarium, en gekoppeld aan een concreet actieplan. Enkel het ‘mooi maken’ van de straat zal de problemen niet oplossen. Een programmatorische en beheersmatige bijsturing minstens even belangrijk. Daarom ging BUUR een samenwerking aan met het Nederlandse Stad&Co.

Het zoeken naar draagvlak bij de vele stakeholders (stad, brouwerijen, uitbaters, studenten, universiteit en hogescholen, omwonenden, politie,…) bepaalt in sterke mate het planproces. Zo brachten we alle actoren samen in een inspiratietour naar Stratumseind (Eindhoven), organiseerden we praatavonden (participatie via Mentimeter) en een internetbevraging,…

De insteek van het verhaal is resoluut positief, weg van repressie en symptoombestrijding. Meervoudige programmatie vormt hierbij een speerpunt, door inmenging van dagfuncties (bv. daghoreca, ontmoetings- en studeerplekken, fablabs, handel,…). Daarnaast wordt de publieke ruimte gefeminiseerd (met groen, banken, terrassen,…) vanuit de insteek ‘designing out crime’. Ook eenvormigheid van de gevels en gebruik van de bovenliggende verdiepingen wordt beoogd. Op beheersmatig vlak vormen horecastewards, sluitingstijden, leegstandsaanpak, een afvalcollectief, streetbranding en de installatie van een zgn. ‘bedrijveninvesteringszone’, die een afstemming tussen publieke en private investeringen garandeert, belangrijke elementen.

De verdienste van het project is dat het alle neuzen in de zelfde richting heeft gekregen. Samenwerking en vertrouwen tussen de verschillende partijen worden cruciaal om het project de komende jaren in al haar deelfacetten te realiseren. Daarom werden de krijtlijnen van het project gebundeld in een engagementsverklaring van alle relevante actoren.

Overpoort Gent
Overpoort Gent
Overpoort Gent
Overpoort Gent
Overpoort Gent
Overpoort Gent
Overpoort Gent
Code
GOV
Klant
Stad Gent
Team
BUUR + Stad & Co
Status
Opdracht volbracht