Onze projecten
Verkeerstechnisch onderzoek

Microsimulatie detailanalyse herinrichting H.Debroux naar stadsboulevard
2017 — 2018

Microsimulatie detailanalyse herinrichting H.Debroux naar stadsboulevard

Een interdisciplinaire studie voor het downgraden van een belangrijke stadsas naar een stadsboulevard rekening houdend met alle verkeersdeelnemers.

Brussel zet voor de site rond H.Debroux sterk in op de alternatieve modi met de afbouw van de capaciteit voor het autoverkeer. Nieuwe ontwikkelingen moeten toegankelijk worden door een goede doorstroming van het openbaar vervoer door middel van eigen bedding voor tram en bus. Tegelijk moeten de kruispunten aan Delta eenvoudiger worden en mag de toegankelijkheid van de P&R op het einde van de E411 niet in het gedrang komen.

De klant had reeds een voorstudie gedaan met het macromodel Musti om een eerste inzicht te krijgen in verschuivingen van de verkeersstromen. In het geheel van de ganse studie is Sweco gevraagd om de verkeersafwikkeling, de kruispuntgeometrie alsook de verkeersregelingen in detail te onderzoeken voor 5 scenario’s. Alle scenario’s gingen uit van de afbraak van het H.Debroux viaduct waarop varianten met tunnels en wijkcirculatie werden gecombineerd.
Deze studie is uitgevoerd met Vissim en het netwerk bevat verschillende type kruispunten kruispunten naargelang het scenario. Omdat enkele kruispunten dicht op elkaar laggen, was coördinatie in de lichtenregeling van groot belang.

Alle scenario’s werden geëvalueerd op doorstroming van de verschillende verkeersdeelnemers. Dit om een genuanceerder beeld te kunnen geven van de impact van bepaalde ingrepen.
Hiervoor is eerst de bestaande toestand opgemaakt en gevalideerd door de actoren.
Vervolgens is een eerste set van scenario’s opgemaakt die hebben geleid tot optimalisaties en nieuwe scenario’s. Deze laatste zijn vervolgens in een werkoverleg besproken en goedgekeurd.

Microsimulatie detailanalyse herinrichting H.Debroux naar stadsboulevard
Microsimulatie detailanalyse herinrichting H.Debroux naar stadsboulevard
Microsimulatie detailanalyse herinrichting H.Debroux naar stadsboulevard
Klant
Perspective
Team
Sweco
Status
in ontwerp