Onze projecten
Beleidsplanning
Ruimtelijke data
Landschapsvisies en ecologie

Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust
2012 — 2013

Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust

Verkennende en methodologische analyse van de Belgische Kust

In het kader van de zoektocht naar een nieuwe aanpak voor regionale planning in Vlaanderen waarbij ruimtelijke synergieën en ontwerpend onderzoek een centrale rol krijgen, heeft het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met Ruimte Vlaanderen en MOW een aantal strategische onderzoeksgebieden aangeduid. Eén van die gebieden is de Vlaamse kustvlakte, waarvoor ontwerpmatige visies voor 2100 geformuleerd zullen worden. BUUR en Alterra werden gevraagd om dit ontwerpend onderzoek voor te bereiden d.m.v. een uitgebreide analyse van het gebied.

Voor deze analyse werd vertrokken van een uitgebreid historisch onderzoek, dat terugging tot de prehistorie en waarbij zowel de evolutie van het fysieke systeem als het menselijke ingrijpen daarop en de samenleving errond beschreven en in kaart gebracht werden. Het historische luik werd aangevuld met typerende, frappante of fascinerende verhalen die de geschiedenis van het kustgebied gekleurd hebben. Uit de historische analyse werden tendensen afgeleid die de geschiedenis van het gebied hebben getypeerd en tot op de dag van vandaag doorwerken: deze tendensen bepalen het karakteristieke gezicht dat de kustregio in België ook vandaag heeft. Met deze tendensen in het achterhoofd werden vervolgens negen ruimtelijke systemen in het huidige kustlandschap gedefinieerd, onderzocht en in kaart gebracht: fysieke ondergrond, ecologie, water, verkeersnetwerken, energie, economie, wonen, landbouw en toerisme. Daarbij werd zowel het ruimtebeslag als de werking van de systemen bekeken. Synergieën en conflicten tussen systemen onderling of het overschrijven van de draagkracht van een systeem hebben in het kustlandschap geleid tot knelpunten en kansen, die op hun beurt in kaart gebracht werden. Tenslotte werd de situatie van de Vlaamse kustvlakte vergeleken met die van vier andere Europese kustgebieden in een beknopte benchmarkt. Hier werd gekeken naar Nederland, Engeland, Duitsland en Italië.

Het onderzoek leidde uiteindelijk tot tien paradoxen die het ontwerpend onderzoek dat in een volgende fase zal uitgevoerd worden, kunnen uitdagen of inspireren.

Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust
Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust
Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust
Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust
Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust
Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust
Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust
Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust
Code
KAM
Klant
Team Vlaams Bouwmeester - Ruimte Vlaanderen - MOW
Team
BUUR + Alterra
Status
Volbracht