Onze projecten
Masterplanning
Beleidsplanning
Ruimtelijke instrumenten

Masterplan visie 2030 Rupelmonde
2015 —

Masterplan visie 2030 Rupelmonde

Opmaak masterplan en RUP’s voor het dorp Rupelmonde

Rupelmonde is één van de weinige kernen langs de Schelde die rechtstreeks raken aan het water. Het dorp heeft hierdoor een unieke ligging en dat toont zich ook vandaag nog in de restanten van een rijk verleden. Deze troeven gingen de laatste decennia wat verloren. Daarom werkt het beleid aan een toekomstvisie waarin de te verwachten bevolkingsgroei op gecoördineerde wijze wordt ingezet om te verdichten op de juiste plek, met duidelijke randvoorwaarden om de dorpskernvernieuwing duurzaam te maken.

De gemeente Kruibeke heeft BUUR aangesteld om een ruimtelijke en strategische vertaling op te maken van deze toekomstvisie voor Rupelmonde en ze juridisch te sturen aan de hand van de beschikbare planningsinstrumenten. Een eerste fase behelst de opmaak van een masterplan en een ontwikkelingsstrategie voor het volledige dorp met een planhorizon 2030. Op basis van bevolkingsprognoses en de gewenste dichtheden wordt een inschatting gemaakt van het aantal mogelijke woonunits. Bij het ontwerpend onderzoek staat slimme verdichting centraal: ontwikkeling is nooit een doel op zich, maar een middel om publieke (infra)structuren te creëren of te versterken.  Een projectontwikkeling aan de oever kan bijvoorbeeld mee helpen een nieuwe toegankelijke kade te realiseren, die het verloren contact met de rivier herstelt.  Kleinere ontwikkelingen kunnen helpen nieuwe zachte netwerken te realiseren.

Initiatieven om de sociaal-culturele gemeenschap te betrekken verduurzamen de ontwikkelingsstrategie. Bouwontwikkelingen gaan samen met het creëren van plekken voor ontmoeting en verwondering. Mobiliteitsingrepen vergroten de leefbaarheid van het dorp. Door de auto een secundaire plaats te geven in het straatbeeld etaleert het Mercatorplein zich als de centrale verblijfplaats, met een autoluwe inrichting die een aangename beleving van het historisch erfgoed toelaat.

Vanaf november 2015 begint de juridische vertaling van het masterplan in meerdere gebiedsdekkende ruimtelijke uitvoeringplannen.

Masterplan visie 2030 Rupelmonde
Masterplan visie 2030 Rupelmonde
Masterplan visie 2030 Rupelmonde
Masterplan visie 2030 Rupelmonde
Code
RSS
Klant
Gemeente Kruibeke
Team
BUUR
Status
In ontwerp