Onze projecten
Masterplanning

Maastricht Stationsomgeving
2019 — 2020

Maastricht Stationsomgeving

Gebiedsverkenning van de ruime stationsomgeving en uitwerking van een multimodaal knooppunt

Vanuit de ambitie om het station van Maastricht uit te bouwen tot een internationaal OV-hub, ontwikkelt BUUR een visie op de optimalisatie van het multimodale knooppunt en de intensivering van de stationsomgeving.

De spoorbundel vormt nu een zware barrière in het stedelijk weefsel en bemoeilijkt de opwaardering van het oostelijk stadsdeel. Een royale spooronderdoorgang en een nieuwe fietsbrug hechten beide stadsdelen aan elkaar en spannen de multimodale knoop op. De spooronderdoorgang verbindt het stationsplein, het stationsgebouw en een bestaande fietsenstalling aan de westzijde met een nieuwe stationstoegang en een publieke verblijfsruimte aan de oostzijde. De oostzijde krijgt een groen karakter en wordt verkeersluw dankzij de reorganisatie van de circulatie. Die laat toe om de drukke straat, die nu langs de achterzijde van het station loopt, te supprimeren. De nieuwe oostelijke stationstoegang vormt de aanleiding om de structuur van het aangrenzende stadsdeel te versterken en het gebruik te intensiveren, met onder meer scholen, een gerechtshof, maakplekken, sport en wonen. Een compacte stationsontwikkeling biedt er ruimte voor knoopversterkende diensten: een hotel, flexibele werkplekken, horeca, een grote fietsenstalling en een hub voor deelmobiliteit.
Aan de noordzijde van het station komt een ruime fiets- en wandelbrug over de spoorbundel, die een nieuwe route creëert tussen het centrum van Maastricht en het oostelijk stadsdeel. Tegelijk creëert de brug een verbinding tussen het regionaal en het internationaal busstation. Aan de uiteinden van de brug worden royale aanloophellingen opgerold tot compacte, goed inpasbare spiralen.

Door de integratie van de agenda’s van verschillende lokale beleidsdomeinen, krijgt het project een strategisch karakter voor het gemeentelijk beleid. De uitgewerkte visie wekt ook de interesse van de bovenlokale stakeholders: het rijk, de spoor- en busoperatoren en de provincie. Het stationsproject van Maastricht wordt geselecteerd als case voor het nieuwe Nederlandse OV-beleid.

Maastricht Stationsomgeving
Maastricht Stationsomgeving
Maastricht Stationsomgeving
Klant
gemeente Maastricht
Team
BUUR
Status
opdracht volbracht