Onze projecten
Masterplanning
Landschapsvisies en ecologie
Participatie en cocreatie

LO2020 Groot-Sledderlo Genk
2008 —

LO2020 Groot-Sledderlo Genk

Masterplan met inbegrip van participatietraject en RUP voor een stedelijke en landschappelijke gebiedsontwikkeling

Groot-Sledderlo is een stadsdeel van Genk bestaande uit oude landbouwgehuchten rond een planmatig ontwikkelde sociale woonwijk, Nieuw-Sledderlo, die nooit voltooid werd. Om dit deel van de stad een nieuwe toekomst te bieden, organiseerde de stad Genk een Open Oproep voor de opmaak van het masterplan LO2020. De TV BUUR – BUREAU BAS SMETS werd als laureaat van de wedstrijd uitgeroepen. Ons voorstel schoof een radicaal nieuw concept naar voor waarbij een sterke verweving tussen landschappelijke en stedelijke ontwikkeling vooropstaat.

Het omringende dichte landschap van dennenbomen en het onvolledige verkeersnetwerk geven Groot-Sledderlo een sterk geïsoleerd karakter. Dit wordt versterkt door het hardnekkig stigma van de wijk ten gevolge van de hoge concentratie aan sociale woningen en het groot aantal bewoners van Turkse herkomst. Met het masterplan LO2020 wordt het isolement doorbroken, krijgt de landschappelijke kwaliteit een centrale rol in de woonwijk en komen er nieuwe, gemengde woonontwikkelingen die de kritische massa van het stadsdeel verhogen en een bredere sociale mix aantrekken. Nieuwe voorzieningen, een grondige aanpak van de publieke ruimte, de omvorming van het centrale dennenbos tot parkbos,… geven Sledderlo een tweede jeugd en een nieuwe toekomst.

De bestaande doodlopende straten worden aaneengesloten tot een volwaardig netwerk. Een wijklus verbindt de huidige en toekomstige wijken met elkaar. Het Hei- en Meibos, omsloten door deze lus, wordt uitgebouwd tot een centrale ontmoetingsplek waarbij het authentiek karakter van het bos hersteld wordt. De combinatie van het centraal bospark en de wijklus verleent Groot-Sledderlo leesbaarheid en gemeenschappelijke identiteit. Ecologische corridors verbinden het bospark met de Caetsbeekvallei. De woonwijken langs de wijklus schrijven zich in binnen de landschapsstructuur en spelen optimaal in op wonen in een groene omgeving. De nieuwe woonontwikkelingen vergroten de kritische massa en bieden samen met het opwaarderen van het woningbestand in Nieuw-Sledderlo en de kernversterking van Oud-Sledderlo kansen voor een betere sociale mix en handelsapparaat.

Het participatietraject is een belangrijk aspect binnen het masterplan LO2020. Een doordacht proces ondersteunt de implementatie van het masterplan. BUUR is ook verantwoordelijk voor het opmaken van het RUP dat de krachtlijnen van het masterplan vertaalt naar een juridisch kader voor de gebiedsontwikkeling. Daarnaast stonden we mee in voor de begeleiding van de PPS-procedure voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe woonlobben.

Inmiddels is er op het terrein al veel veranderd. In de woonwijk Nieuw-Sledderlo is met het Groen Hart een nieuwe, centrale ontmoetingsruimte ontstaan. Er zijn nieuwe woongebouwen gerealiseerd en een nieuw jeugdcentrum. Ook de wijklus die Nieuw-Sledderlo verbindt met de nieuwe woonwijken, is voltooid en wacht nu op de bouw van de eerste woningen.

LO2020 Groot-Sledderlo Genk
LO2020 Groot-Sledderlo Genk
LO2020 Groot-Sledderlo Genk
LO2020 Groot-Sledderlo Genk
LO2020 Groot-Sledderlo Genk
LO2020 Groot-Sledderlo Genk
LO2020 Groot-Sledderlo Genk
LO2020 Groot-Sledderlo Genk
Code
SLE
Klant
stad Genk
Team
TV BUUR + Bureau Bas Smets
Status
opdracht volbracht - gerealiseerd