Onze projecten
Inrichting publieke ruimte
Infrastructuurontwerp

Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
2020 —

Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen

Opmaak masterplan Scheldeboorden

Met dit project willen we een landschapspark creëren dat alles met elkaar verbindt tot één langgerekt landschapspark genaamd de Scheldeboorden. Hierin zit zowel recreatie, natuur en cultuur allemaal in verweven tot één geheel.

De opdracht bestaat erin om een algemene visie uit te werken voor de Scheldeboorden en dit te vertalen in een masterplan. Dit masterplan word vervolgens getoetst op het deelgebied Scheldeboorden-noord, ook gekend als Sint-Anna.

Het project Scheldeboorden betreft de oever langs de Schelde van Linkeroever. Het contrast tussen Linker- en Rechteroever is duidelijk aanwezig en zichtbaar in zijn typische landschappelijke elementen. Waar op Rechteroever het stedelijke aspect de basis vormt, streven wij ernaar om op Linkeroever het landschappelijk gegeven als basis te nemen als drager voor menselijke activiteiten en het stedelijke aspect. Dus een plaats waar stad en natuur samenkomen en een harmonisch geheel vormen.

De huidige Scheldeboorden kent een grote variatie aan sferen, activiteiten, kleine en grote ongedefinieerde ruimten, ….. Deze elementen worden in het nieuwe concept geïntegreerd, identiteit gegeven en aan elkaar verbonden door in te spelen op een nieuw sterk circulatieplan en een vergroening van de bestaande ‘loze’ ruimten die de deelgebieden verbinden.

Centraal in het projectgebied, t.h.v. het Frederik van Eedenplein, streven we naar een verregaande ontharding en vergroening om te komen tot een continu landschap waarbij het scholencampusgebied er deel van uit zal maken. Door ook het Frederik van Eedenplein te knippen, te ontharden en te vergroenen, kunnen we het landschapspark in de dens bebouwde zone binnen trekken. De oever wordt landinwaarts verplaatst om zo het gebied met slikken en schorren uit te breiden. Het vroegere bastion, waar nu het gebouw van de voetgangerstunnel staat, zal als een vooruitgeschoven multifunctioneel groen plein functioneren. Vanuit dit groene plein heb je een mooie uitkijk op rechteroever en de Schelde. Het gebouw van de voetgangerstunnel vormt een oriëntatiepunt in het midden van het landschapspark. De mobiliteit rondom het Van Eedenplein zal functioneren als een ‘Slimme Schakel’ tussen de metropool Antwerpen het Waaslandse hinterland. De nieuwe premetrohalte wordt in het landschapspark geïntegreerd en volledig opengetrokken en gekoppeld aan alle andere vervoersmodi voor een optimale functionele werking. Je wandelt als het ware rechtstreeks vanuit de ondergrondse tram het nieuwe landschap in.

Het huidige Galgenweel heeft een onnatuurlijk vorm met een harde rand omdat deze gericht is op de actieve recreatieve functie van het zeilen. In het vroegere bastion huizen vandaag verschillende zeilclubs met tevens een brasserie. Door de randen van het Galgenweel te verzachten, meer groen te integreren en recreatieve paden met rustpunten in te richten zal de ecologische en recreatieve waarde van het Galgenweel verhogen. Door deze ingrepen zal dit Galgenweel mee opgaan in het algemeen gedachtegoed van het landschapspark van de Scheldeboorden.

Met de bestaande aanwezigheid van zandduinen kunnen we rondom het Esmoreitpark, het Sint-Anna’s strand en de jachthaven de kwaliteiten van het rivierduinenlandschap optimaliseren voor een aantrekkelijke omgeving. De verschillende biotopen van het rivierduinenlandschap, bieden plaats aan zowel bestaande als nieuwe functies zoals opvang van regenwater en vergroting van de natuurwaarden door het integreren van micromilieus. Binnen deze landschappelijke basis zullen de bestaande en nieuwe recreatieve functies harmonisch ingepast worden om tot een landschapspark voor iedereen te komen.

Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
Landschapspark Scheldeboorden Antwerpen
Klant
stad Antwerpen
Team
Sweco, De Urbanisten BV, Multiple, Endeavour cvba, Consenso
Status
competitie