Onze projecten

Koningsvijver nr. 5 Ijse
2020 — 2023

Koningsvijver nr. 5 Ijse

Als oplossing voor verlaging van de kwaliteit van de Ijse, door de afvloeiing van de R0 en een spoorweg te Hoeilaart, voorziet Sweco Belgium een scheiding en filtratie van het water ter hoogte van Koningsvijver nr. 5

De Ijse is een zijrivier van de Dijle die ontspringt in het Zoniënwoud, een belangrijk Europees natuurgebied bij Brussel. Ter hoogte van Hoeilaart loopt de Ijse doorheen een cascade aan vijvers. Momenteel wordt afvloeiingswater van de R0 en de naburige spoorweg, rijk aan zware metalen, PAK’s, …, via bestaande inbuizingen op de Koningsvijvers nr. 4 en nr. 5 en dus de Ijse gestuurd, waar het de waterkwaliteit verlaagt. Team Waterways binnen Sweco Belgium voorziet hier een oplossing waarbij het Ijse via de koningsvijvers kan blijven vloeien en het vervuilde afstromingswater van de R0 en de spoorweg natuurlijk kan worden gezuiverd alvorens zich te vervoegen op de Ijse.

Ter hoogte van Hoeilaart vloeit de Ijse langsheen de Koningsvijvers. Het afstromingswater van de R0 en de naburige spoorlijn vloeit ook in Koningsvijver nr. 4 en nr. 5. Dit water is echter van lage kwaliteit door de aanwezigheid van zware metalen, PAK’s, strooizouten, etc. De uitdaging is het vermijden van vermenging van het water van de Ijse en afstromingswater van lage kwaliteit ter hoogte van de Koningsvijver. Naast het vermijden van menging, is het verbeteren van de kwaliteit van het afstromingswater cruciaal zodat het opnieuw via de Ijse afgevoerd kan worden. Tijdens het plaatsen van de filtratie, zijn er steeds opportuniteiten voor ecologische verbetering. Verder is het belangrijk dat de filtratie en nieuwe constructies kunnen onderhouden worden via een beheersweg.

Koningsvijver nr. 5 wordt verdeeld in twee delen door een opwaarts stuk damwanden en een afwaartse dijk. De oostelijke zijde van de vijver ontvangt het opwaartse water van de Ijse en verzekert de natuurlijke doorstroming van het systeem naar Koningsvijver nr. 6. Het westelijke deel van Koningsvijver nr. 5 ontvangt het afstromingswater van de spoorlijn, afkomstig van een nieuwe collectie rioleringsbuizen en een verzamelput, dat de R0 onderdoor steekt en uitkomt in een ontvangstput. Het bestaande rioleringssysteem dat het afstromingswater van de R0 in het westelijke deel van de Koningsvijver nr. 5 doet stromen, blijft behouden. Het westelijk deel van de vijver wordt ingedeeld in een opwaartse zandvang en een afwaartse verticale rietfilter, gescheiden door een dijk met drainagebuizen op een vooraf bepaalde overstorthoogte. Afwaarts van de natuurlijke filter wordt het gezuiverde water via een nieuwe inbuizing op de Koningsvijver nr. 6 gestuurd, waar het opnieuw het verloop van de Ijse volgt. Tussen de R0 en Koningsvijver nr. 5 worden nieuwe beheerswegen aangelegd voor het onderhoud van de zandvang en filter, op basis van bestaande wegen.

Code
ANB
Klant
VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)
Team
BUUR
Status
gerealiseerd