Onze projecten
Inrichting publieke ruimte

Kievitwijk Antwerpen
2012 — 2019

Kievitwijk Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de inrichting van het openbaar domein in de Kievitwijk (fase 2)

Het Belgisch-Nederlandse team BUUR – HOSPER heeft i.s.m. ARA de internationale ontwerpwedstrijd Kievit fase II in Antwerpen gewonnen met het ontwerp ‘Kievit in het groen’. Het ontwerp van BUUR – HOSPER is opgezet rond drie basispijlers: identiteit, groen en geborgenheid.

De openbare ruimte van Kievitwijk doet dienst als het internationaal georiënteerde entreegebied van het centraal station, als stedelijke werkplek en als groene gebruiksruimte voor omwonenden. Daarom staat een sterke identiteit in het ontwerp voorop: als bindende figuur voor de verschillende sferen en gebruikers, en als structurerend publiek domein voor de gehele wijk (bestaand stadsweefsel en nieuwe ontwikkelingen).

Na een intensief participatietraject is resoluut gekozen voor een groen karakter. De forse groenstructuur in het ontwerp zorgt voor coherentie in het geheel en geeft de buurt een groenstedelijk karakter en uitstraling. Waar mogelijk worden bomen aangeplant, die het gebied in alle seizoenen een beeldbepalend karakter verleent. Daarnaast worden verhoogde ‘groenkussens’ voorgesteld, die de ruimte vormgeven en met informele groene speel- en zitplekken geborgenheid geven. Nieuwe verticale wanden vormen onderdeel van de groene identiteit en worden beplant. In het ontwerp wordt ook gezorgd voor alle vereiste ruimtelijke en infrastructurele verbindingen, zodat het vroegere isolement van de Kievitwijk wordt opgeheven. De wijk wordt daarmee beter verankerd in zijn omgeving door nadrukkelijke ruimtelijke verbindingen te maken, zowel in de noord-zuid als in de veelal nieuwe oost-west richting onder de sporen.

De aanleg van het publiek domein is inmiddels gerealiseerd en toont duidelijk de bijzondere en identiteitsbepalende vormentaal die BUUR – HOSPER heeft ontworpen voor de Kievitwijk. Bovenop de brug over de Plantin en Moretuslei bevindt zicht een unieke ontmoetingsplaats, waar met een speelwand, een multicourt, een podium, een tribune en een terras allerlei activiteiten mogelijk zijn.

Kievitwijk Antwerpen
Kievitwijk Antwerpen
Kievitwijk Antwerpen
Kievitwijk Antwerpen
Kievitwijk Antwerpen
foto Bart Gosselin
Kievitwijk Antwerpen
foto Bart Gosselin
Code
AKI
Klant
AG Stadsplanning Antwerpen
Team
TV BUUR-Hosper + ARA
Status
laureaat competitie – gerealiseerd