Onze projecten
Beleidsplanning
Strategisch advies

Hoogbouwnota Brussel
2011 — 2012

Hoogbouwnota Brussel

Verkennende studie over de hoogbouwproblematiek in Brussel

Met het oog op de verwachte demografische groei in Brussel, staat hoogbouw de laatste jaren opnieuw in de kijker. Ondanks die vernieuwde interesse, ontbreekt een ruimtelijk visie hieromtrent. BUUR werd aangesteld om een studie uit te voeren naar de lokalisatie en de integratie van hoogbouw in Brussel.

De studie wil een visie uitwerken waarbij hoogbouw niet enkel wordt gebruikt als een middel tot verdichting maar ook als een middel tot valorisatie en optimalisatie van ruimtelijke ordening. Op basis van het specifieke karakter van het Brusselse weefsel, werden er een aantal doelstellingen bepaald die betrekking hebben op de drie volgende domeinen: landschap, stedelijke morfologie en stedelijke programmatie. Het eerste domein gaat na op welke manier hoogbouw de leesbaarheid van de topografie kan versterken; het tweede domein bestudeert hoe hoogbouw de stedelijke structuur kan verduidelijken en bepaalde weefsels kan transformeren; het derde domein onderzoekt de wijze waarop hoogbouw kan worden gebruikt om collectieve en symbolische functies van elkaar te onderscheiden.

Op basis van deze doelstellingen bepaalt de studie eerst en vooral de basiscriteria voor lokalisatie en integratie waaraan ieder hoogbouwproject in Brussel moet voldoen, afhankelijk van zijn landschappelijke en programmatorische context en de bestaande weefsels. Vervolgens wordt op grond van deze criteria een visie voor de Brusselse skyline geformuleerd. Uit de analyse van deze skyline komen twee soorten hoogbouw naar voren.

Deze studie stelt zich tot doel om het specifieke aspect van elk type te versterken. Enerzijds wil ze de gebieden aanduiden die potentieel in aanmerking komen voor de inplanting van hoogbouw met regionale dimensie. De lokalisatie hiervan beantwoordt aan een structurerende ruimtelijke visie, die onder meer door de panorama’s en de hoofdstedelijke perspectieven wordt bepaald. Anderzijds wil ze de ontwikkeling van de hoogbouwprojecten met lokale dimensie omkaderen (niet lokaliseren) door een kwaliteitsmatrix op te stellen waarmee de relevantie van de lokalisatie en de integratie van dit soort projecten kan worden geëvalueerd. Deze matrix is bestemd voor zowel de overheid als de projectuitvoerders.

Ten slotte beschrijft de studie hoe de intenties van de nota een juridische invulling kunnen krijgen binnen de context van het GPDO, de GSV en het BWRO.

Hoogbouwnota Brussel
Hoogbouwnota Brussel
Hoogbouwnota Brussel
Code
BHN
Klant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Team
BUUR
Status
Volbracht