Onze projecten
Masterplanning
Strategisch advies
Procesmanagement

Gent-Sint-Pieters
2007 — 2011

Gent-Sint-Pieters

Stedenbouwkundige kwaliteitsbewaking bij de ontwikkeling van de stationsomgeving

Samen met Vlaams Bouwmeester Marcel Smets en prof. André Loeckx (KU Leuven) vormt BUUR een “kwaliteitskamer” voor Gent St. Pieters, die de Stad Gent en de NMBS-holding adviseert bij de ontwikkeling van de stationsomgeving. Aanleiding voor de oprichting van de kwaliteitskamer in 2007 was het inzicht dat het masterplan dat op dat ogenblik het uitgangspunt voor de vernieuwde stationsomgeving vormde, onvoldoende garanties op een hoogwaardige stedelijke ontwikkeling kon bieden. Bovendien beschikte het project niet over het noodzakelijke draagvlak bij de bevolking.

Op basis van een analyse van het afgelegde ontwerptraject, maakte BUUR het bilan op van de visie, de randvoorwaarden en de krijtlijnen die impliciet of expliciet hun stempel op het masterplan hadden gedrukt. Na een kritische bevraging van deze elementen, werden de uitgangspunten voor het project opnieuw opgebouwd. De uitwerking van een verbeterd voorstel moest rekening houden met het nog steeds dwingend kader van het oorspronkelijke.  Het RUP was namelijk volledig op maat van het initiële masterplan geschreven. Het ontwerp van de multimodale knoop (trein- en busstation, ondergrondse parking, omgevingsaanleg) was bovendien reeds in realisatie.

Bij de herziening van het masterplan vertrok BUUR van het principe dat de stationsontwikkeling zich maximaal moest oriënteren op de aanliggende woonwijk. Het vernieuwde masterplan maakt bovendien een duidelijk onderscheid in een stationsbuurt, een wijkcentrum en een randstedelijk woonpark.

De versterkte relatie tussen de stationsontwikkeling en de aanliggende woonwijk werd door de betrokken actoren en de omwonenden enthousiast onthaald.

BUUR staat verder in voor de stedenbouwkundige projectdefinities van de diverse deelprojecten.

Gent-Sint-Pieters
Gent-Sint-Pieters
Gent-Sint-Pieters
Gent-Sint-Pieters
Gent-Sint-Pieters
Gent-Sint-Pieters
Code
GSP
Klant
 Stad Gent
Team
BUUR
Status
Opdracht volbracht