Onze projecten
Masterplanning
Ruimtelijke instrumenten
Landschapsvisies en ecologie

Fort Liezele Puurs
2012 —

Fort Liezele Puurs

Opmaak van een masterplan, landschapsontwerp en RUP voor het landschapspark Fort Liezele

In 2012 won BUUR i.s.m. ARA de competitie in het kader van de Open Oproep voor het ontwerp van het landschapspark fort Liezele in Puurs.

Het ambitieniveau voor de inrichting van het landschapspark ligt hoog, zodat een breed kader noodzakelijk is om die ambitie waar te maken. Een masterplan voor de gehele ruimte vormt daarbij de nieuwe context of ruimtelijke drager. Dat masterplan is een integrale visie op de landschappelijke ontwikkeling van het dorp and is daarom allesomvattend: van een landschappelijke visie op de toekomst tot een uitwerking van het publieke domein op concept- en detailniveau.

Met dit masterplan wordt op zoek gegaan naar de essentie van het landschap, dat meer is dan een soor niemandsland: het maakt aanspraak op een eigen karakter dat het landschapspark fort Liezele een uitgesproken decor biedt. De ruggengraat van dat decor is de drieledigheid – open, symbolisch en recreatief – die afstamt van de historische lagen in het landschap. De boer ploegde op zijn akkers en achter zijn rug ontstond het agrarisch landschap. De militair wierp een dam op tegen zijn opponent en realiseerde een versterkt landschap. De stedeling creëerde welvaart en tijd en greep de open ruimte aan voor het scheppen van een vrijetijdslandschap.

De structuur van het landschapspark wordt de functionele drager, de grote lijn waarlangs de ruimtelijke invulling en verbeelding plaatsvindt en de meest constante factor in het landschapspark. Binnen dit kader vindt een invulling van activiteiten plaats die in de tijd variabel is. Veranderingen, transformaties en vernieuwingen zullen met behulp van parkstructuren steeds in goede banen worden geleid.

Op basis van het wedstrijdontwerp wordt nu een gedetailleerd masterplan opgemaakt, waarna het project in uitvoering gaat.

Fort Liezele Puurs
Fort Liezele Puurs
Fort Liezele Puurs
Fort Liezele Puurs
Fort Liezele Puurs
Fort Liezele Puurs
Fort Liezele Puurs
Fort Liezele Puurs
Fort Liezele Puurs
Code
PFL
Klant
gemeente Puurs
Team
BUUR + ARA
Status
laureaat competitie | in ontwerpfase