Onze projecten
Infrastructuurontwerp
Ontwerp van kunstwerken

Fietsbrug Godsheide
2018 —

Fietsbrug Godsheide

Ontwerp en uitvoering fietsbrug op fietssnelweg F72 aan de sluizen van Godsheide.

De F72 vormt samen met de F5 en F722 binnen het net van fietssnelwegen de zogenaamde ‘Albertkanaalroute’. Ze zorgen voor een rechtstreekse fietsverbinding van Hasselt richting het Noorden van Limburg en voor een oostwestverbinding langsheen het Albertkanaal richting Diepenbeek, Genk en Maastricht. Het pad situeert zich grotendeels op het jaagpad langs het Albertkanaal. Ter hoogte van het sluizencomplex van Godsheide maakt de fietssnelweg een wissel van de noordelijke naar de zuidelijke zijde door middel van een nieuwe fietsbrug.
De provincie Limburg, De Vlaamse Waterweg en het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling investeren samen in de bouw van de fietsbrug. De brug laat toe om op een moeilijke locatie binnen het netwerk op een veilige manier van oever te wisselen zonder daarbij het scheepvaart verkeer en controle op de sluizen te hinderen.

Voor Hasselt is de fietsbrug een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen het centrum van de stad en de tewerkstellingspolen van het Albertkanaal en de Corda Campus. Ook de verschillende hoger onderwijsinstellingen van de Provincie krijgen hiermee een kwaliteitsvolle fietsverbinding.

Doordat de fietssnelweg en fietsbrug van het autoverkeer zijn afgescheiden maakt de fietser zijn functionele verplaatsingen op een vlotte en veilige manier.
De unieke positie van de fietsbrug met een slingerbeweging vlak voor de sluizen is het gevolg van een aantal randvoorwaarden. De beperkte breedte op de sluis zelf, het zicht op het sluisverkeer en de positie van een nieuwe waterkrachtcentrale vlak naast de sluizen. Het zorgt voor een bijzonder zicht op het sluisverkeer en de waterkrachtcentrale vanop de fietsbrug en bezorgt de recreatieve fietser een extra fietsbeleving tussen het centrum van de provinciehoofdstad en “Fietsen door het water” in Bokrijk. Zoals alle Limburgse fietssnelwegen biedt dus ook deze nieuwe fietsverbinding voordelen voor recreatief gebruik.

De werken zijn momenteel in uitvoering.

Fietsbrug Godsheide
Fietsbrug Godsheide
Fietsbrug Godsheide
Fietsbrug Godsheide
Klant
provincie Limburg
Team
De Vlaamse Waterweg, Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Europese Unie, Stad Hasselt
Status
in uitvoering