Onze projecten

Federal Capital Area, Karachi Stadsvernieuwing Testcase

Federal Capital Area, Karachi Stadsvernieuwing Testcase

In 2019 werd BUUR door de Wereldbank uitgenodigd om deel uit te maken van een team van deskundigen om na te denken over het potentieel van een specifieke sociale woonwijk om het traditionele volkshuisvestingsmodel te herdefiniëren. Het Federal Capital Area (FCA) profiteert van een unieke ligging: centraal in de stadsstructuur en in het toekomstige openbaar vervoersnetwerk. Het wordt ook geconfronteerd met systemische uitdagingen zoals een verslechterende stedelijke en natuurlijke omgeving en informele nederzettingen.

Het doel van de oefening is te laten zien hoe een dergelijke strategische locatie kan worden benut om op een duurzame manier in de huisvestingsbehoefte te voorzien; om een gebied met een lage woondichtheid te herontwikkelen tot een buurt met een hoge dichtheid en gemengd gebruik en een gemengd inkomen; om informele nederzettingen op te nemen en de lokale economische ontwikkeling te ondersteunen; en om private en publieke partnerschappen te mobiliseren voor de uitvoering. De ambitie is om uiteindelijk op andere strategische plaatsen in de stad soortgelijke ingrepen te doen om de algemene stedelijke structuur van de stad geleidelijk om te vormen tot een polycentrisch model.

Federal Capital Area, Karachi Stadsvernieuwing Testcase
Federal Capital Area, Karachi Stadsvernieuwing Testcase
Federal Capital Area, Karachi Stadsvernieuwing Testcase
Federal Capital Area, Karachi Stadsvernieuwing Testcase
Federal Capital Area, Karachi Stadsvernieuwing Testcase
Federal Capital Area, Karachi Stadsvernieuwing Testcase
Federal Capital Area, Karachi Stadsvernieuwing Testcase
Federal Capital Area, Karachi Stadsvernieuwing Testcase
Klant
The World Bank
Team
BUUR Part of Sweco