Onze projecten
Masterplanning
Beleidsplanning

Eandis en Keerdok Mechelen
2014 — 2015

Eandis en Keerdok Mechelen

Masterplan voor de stedelijke herontwikkeling van een voormalige kanaalsite

BUUR ontwikkelde een masterplan voor de sites Keerdok en Eandis in Mechelen. Samen met Mint en in nauwe samenwerking met Probam en de stad Mechelen ontstond een ambitieus ontwerp en een realistische ontwikkelingsstrategie voor de ontwikkeling van een uniek stukje stad in Mechelen aan de samenvloeiing van de Dijle en de Afleidingsdijle. Daarbij werden de sporen ruimte, mobiliteit en financiële haalbaarheid geïntegreerd.

De ontwikkeling van de site vormt een uitgelezen kans om de relatie tussen de stad en het water te versterken en om het landschap van de Dijlevallei opnieuw tot in de stad te brengen. Het masterplan tracht het stedelijk weefsel van de binnenstad door te trekken tot aan het Keerdok, in directe relatie tot het waardevolle Oud Zwemdok en de historische binnenstad, zonder hierbij een geprivilegieerd waterfront te ontwikkelen.

Door subtiele verbindingen en de integratie van nieuwe programma’s wordt het gebied getransformeerd tot een schakel tussen buurten en een nieuwe ontmoetingsplaats voor alle Mechelaars. Het Dijlepark, het patrimonium en het Rode Kruisplein worden opgeladen met publieke functies en vervolledigen het netwerk van trekpleisters binnen Mechelen. De herinrichting van de N16 tot een groene boulevard en de herstructurering van de Antwerpsepoort geven een nieuw uiterlijk aan de toegang tot de stad. De randparking wordt geïntegreerd in een nieuw parkeergebouw, waardoor het huidige Rodekruisplein kan getransformeerd worden tot een autovrij plein. Hier wordt in de toekomst een multimodaal knooppunt verbonden aan een performant stedelijk openbaar vervoersnet op niveau van de stad. Woningen aan de Dijleoevers of woningen langs de Keerdokkaai vervolledigen het aanbod van woonbuurten met een sterke identiteit en hoge leefkwaliteit. Eén woonbuurt wordt ingebed in het landschap van de vallei, de andere wordt verbonden aan de stedelijke kwaliteiten van de oude stad en de kaai. Zo wordt een brede waaier aan woonmogelijkheden aangeboden in een groeiende stad.

Doorheen het proces diende de complexiteit van de site ontward te worden om een passend antwoord te bieden op de uiteenlopende randvoorwaarden voor ontwikkeling. Na een traject van ontwerpend onderzoek en voortschrijdend inzicht wordt een project naar voor geschoven dat stapsgewijs kan geïmplementeerd worden via controleerbare, rendabele deelprojecten op de Keerdoksite en de Eandissite.

Eandis en Keerdok Mechelen
Eandis en Keerdok Mechelen
Eandis en Keerdok Mechelen
Eandis en Keerdok Mechelen
Code
 MSK
Klant
 Stad Mechelen
Team
TV BUUR + Mint
Status
Opdracht volbracht