Onze projecten
Inrichting publieke ruimte
Infrastructuurontwerp
Procesmanagement
Participatie en cocreatie

Dorpsplein Schore, Middelkerke
2010 — 2013

Dorpsplein Schore, Middelkerke

Heraanleg van een dorpsplein en omgeving

Schore is een kleine deelgemeente van Middelkerke, gelegen ten oosten van de IJzer in de Middenlandpolders. De bebouwde ruimte van Schore is een compacte landelijke nederzetting rondom de kerk, die samen met het kerkhof en de kouter een beeldbepalend centrumgegeven vormt. De massieve vierkante westtoren staat als een baken in het landschap.

EENDUIDIGE DRAGER

De ontwerper koos voor een duidelijk leesbare, uniform vormgegeven en gematerialiseerde ruimte. De berijdbare onderdelen en voetpaden van de publieke ruimte zijn uitgevoerd in kleiklinkers. De rij- en parkeerzones zijn subtiel aangegeven door een verschil in legpatronen en de juiste inplanting van de afwateringsgoten en straatkolken. Hierdoor ontstaat een eenduidige drager van het dorpscentrum waarop de lijnen en punten die de sterke beelddragers van het dorp ondersteunen een strategische plek krijgen. De kouter ten zuiden en het Büchenbeurenplein ten noorden van de kerk zijn verbonden door één lijnvormig element: een duidelijke, brede sokkel in Belgische blauwe hardsteen met een minimale opstand. Deze lijn is een van de sterke vormelijke elementen in het centrum van Schore. De discretie en tegelijkertijd de duidelijkheid van deze sokkel maken een verhoogd plateau waarop de kouter met bomenkrans, de kerkhofmuur en de kerk zich positioneren als kernbeelden van het centrum. Punctuele elementen zoals de boom en de kapel krijgen een plek binnen het weefsel.

BALKON VAN HET DORP

Het scharnierpunt in het dorpsweefsel is het Büchenbeurenplein. Hier is de nodige aandacht besteed aan het verhogen van de verblijfskwaliteit en het reduceren van de oppervlakte voor de wagen. Door het verschuiven van de as van de straat in het verlengde van de Nieuwstraat krijgt de ruimte ten noorden van de kerk een volledig nieuwe dimensie. Er ontstaat een ruimte aansluitend bij de kerk en het kerkhof die als een soort van lateraal kerkplein de mogelijkheid geeft tot verblijf. De Schorestraat langsheen de kouter is versmald en tot juiste proporties teruggebracht. Door het parkeren informeel op het voetpad te organiseren, langs de kant van de woningen, zijn het contact met de kouter en de vergezichten op het polderlandschap geoptimaliseerd. De Schorestraat is als het ware het balkon van het dorp waar de weidsheid van het landschap tot de kern van het dorp doorloopt.

Dorpsplein Schore, Middelkerke
Dorpsplein Schore, Middelkerke
Dorpsplein Schore, Middelkerke
Dorpsplein Schore, Middelkerke
Dorpsplein Schore, Middelkerke
Dorpsplein Schore, Middelkerke
Klant
Middelkerke
Team
Sweco
Status
gerealiseerd