Onze projecten
Masterplanning

Dorpskern vernieuwing Zulte
2015 —

Dorpskern vernieuwing Zulte

Opmaak van een masterplan voor de dorpskern en een inrichtingsplan en RUP voor de twee industriële sites Wolspinnerij en Lys Yarns

Zulte is gelegen ten zuidwesten van Gent en behoort tot het dorpskernenlint aan de N43. Deze kernen zijn allen in de nabijheid van de meanderende Leie gelegen, maar de stedelijkheid heeft zich – samen met enkele fabrieken – vooral langs de steenweg ontwikkeld. Na teloorgang van deze (vaak identiteitsbepalende) bedrijvigheid zijn de hiaten door retail – en KMO-functies ingevuld. Op die manier is in Zulte, net zoals bij de meeste andere kernen langs de N43, sluimerend een perifere typologie tot in het hart van de gemeente binnengedrongen.

Het gemeentebestuur wenst met deze opdracht een nieuwe invulling voor twee leegstaande industriële sites te vinden. Hierbij dient de beoogde ontwikkeling uiteraard een meerwaarde voor het omliggend woonweefsel te vormen.

Naast de bouw van woningen waarbij een sociale mix en het aanbieden van betaalbare huisvesting centraal staat, is het belangrijk ruimte aan winkels en kantoren te bieden. Deze voorzieningen ondersteunen de in het dorpscentrum aanwezige functies. Het masterplan richt zich verder op het toevoegen van verschillende informele (fiets) linken dat centrumfunctie verder versterkt. Zo wordt op de site Wolspinnerij een verkeersvrije doorsteek voorzien. De verblijfskwaliteit van het dorpscentrum wordt verhoogd: onder meer de site wolspinnerij krijgt een kwalitatieve publieke ruimte waarin het bestaande industriële erfgoed wordt geïntegreerd.

Het masterplan krijgt een juridisch kader met de opmaak van twee RUP’s. Het eerste RUP Wolspinnerij – Denys – Van den Weghe zal in het voorjaar 2019 definitief worden vastgesteld. Er is uitdrukkelijk gekozen voor flexibiliteit. Dit betekent dat het masterplan en inrichtingsplan de krijtlijnen voor de inrichting vormen, maar ze vormen geen blauwdruk voor het RUP.

Dorpskern vernieuwing Zulte
Dorpskern vernieuwing Zulte
Dorpskern vernieuwing Zulte
Dorpskern vernieuwing Zulte
Code
 ZMD
Klant
 gemeente Zulte
Team
BUUR
Status
In uitvoering