Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte

Dorpskern vernieuwing Wachtebeke
2008 —

Dorpskern vernieuwing Wachtebeke

Masterplan en ontwerp voor de publieke ruimte in het dorpscentrum

Eind 2007 won BUUR de Open Oproep voor de integrale heraanleg van het centrumgebied van Wachtebeke (4 ha). Met dit ambitieuze project wil de gemeente de uitstraling en de leefbaarheid van de gemeente vergroten.

Het ontwerp biedt een antwoord op een gedifferentieerde vraagstelling. De rode draad in het ontwerp is de ambitie om de verblijfskwaliteit van het centrumgebied te vergroten. Zo wordt de gewestweg N449 vormgegeven als doortocht, waarbij een evenwicht tussen een gegarandeerde (vertraagde) doorgang van het verkeer enerzijds, en een inrichting als kwalitatieve verblijfsruimte anderzijds. De impact van de gewestweg wordt geminimaliseerd door de bundeling van beide rijrichtingen.

De centrumruimtes Dorp (met Sint-Catharinakerk en gemeentehuis) en het Dokter Jules Persynplein (met Cultureel Centrum, school, politie) worden uitgewerkt als een aaneengesloten centrumgebied waar de voetganger voorrang geniet, en waar ruimte ontstaat voor terrassen.

Met de herinrichting van het Dokter Jules Persynplein is de eerste fase van de uitvoering ondertussen afgerond. Het plein is ingericht als een landschappelijk geheel waarin parkeervelden, speelplekken en parkruimtes zijn vervlochten. Op het plein ontstaat ruimte voor de weekmarkt en festiviteiten.

Het basiselement voor de pleinverharding is een betonsteen met een natuursteen granulaat deklaag in verschillende kleuren en formaten. De parkeervakken zijn uitgewerkt in grootschalige betonplaten. Dwarse groenstroken beperken de zichtbaarheid van de auto, terwijl de beplanting met esdoorns, meerstammige krentenboompjes en enkele moeraseiken het geheel verweeft tot een landschappelijk geheel. Het lijnvormig element dat de kapstok vormt voor zitbanken, verlichtingsarmaturen, vuilbakken, infopanelen,… wordt uitgewerkt in beton en hout. De strakke lijnvorming zorgt voor eenheid en geeft richting aan de publieke ruimte.

Begin 2015 is begonnen met de heraanleg van Dorp en het kerkplein. Op Dorp wordt uitgegaan van een open plein, waardoor de conische vorm van het plein beter tot zijn recht komt. Enkel de plek voor het oud gemeentehuis wordt gemarkeerd door enkele grote solitaire bomen. Het publiek domein voor de Sint-Catharinakerk wordt uitgebreid tot een heus kerkplein, dat plaats biedt voor ceremonieën en tegelijk een veilige toegang tot de school en het kinderdagverblijf garandeert.

In de laatste fase wordt de herinrichting van de gewestweg N449 voorzien, i.s.m. A.W.V.

Dorpskern vernieuwing Wachtebeke
Dorpskern vernieuwing Wachtebeke
Dorpskern vernieuwing Wachtebeke
Dorpskern vernieuwing Wachtebeke
Dorpskern vernieuwing Wachtebeke
Dorpskern vernieuwing Wachtebeke
Dorpskern vernieuwing Wachtebeke
Dorpskern vernieuwing Wachtebeke
Code
WAC
Klant
gemeente Wachtebeke
Team
BUUR + De Pauw
Status
in uitvoering