Onze projecten
Inrichting publieke ruimte

Doortocht N436 Assenede
2008 — 2013

Doortocht N436 Assenede

Ontwerp voor de herinrichting van de gewestweg en het dorpsplein

Assenede is een bescheiden plattelandsdorp met een charmant centrum. De gewestweg vormt er de belangrijkste ader voor het verkeer, maar ook voor de commerciële en gemeenschapsfuncties. De gemeente Assenede heeft het team van Arcadis en BUUR gevraagd om in te staan voor de herinrichting van deze gewestweg en de centrale Markt – voor het kleine Assenede niet minder dan een complete facelift.

Het nieuwe ontwerp voor de doortocht biedt een antwoord aan de vroegere ruimtelijke en verkeerskundige problemen en zorgt voor een vlottere doorgang voor het openbaar vervoer, verhoogt de veiligheid rond de scholen en de kwaliteit van het publiek domein. In het bijzonder op het centrumplein staat verblijfskwaliteit centraal, als alternatief voor de vroegere dominantie door autoverkeer. De werf werd opgestart in 2011. Het marktplein en de doortocht werden feestelijk geopend op 14 juni 2013 en zijn door de bevolking met enthousiasme ontvangen.

BUUR heeft in het project het landelijk karakter van de gemeente verder versterkt door de inbreng van veel meer groen langsheen het traject. Op enkele welgekozen plaatsen opent het perspectief zich en wordt een plek ingericht met extra aandacht voor een veilige fietsoversteek of bushalte voor de scholen. Verder wordt een herkenbaar profiel uitgewerkt per deelsegment, dat antwoord biedt op de specifieke context, maar door de coherente kwalitatieve aanleg en materiaalkeuze een samenhangende identiteit schept. Het parkeren gebeurt hierbij in hoofdzaak tussen de bomen langs het traject en in drie eenvormig ingerichte centrumparkings. De omgeving van de Markt is nu een markant rustpunt langs het traject. Door de verkeersruimte te versmallen en het parkeervolume te verkleinen, ontstaat een aangename verblijfsplek. De Bevrijdingsboom – een negentigjarige rode beuk – vormt er samen met de bestaande monumenten het rustieke decor voor terrassen en zitbankjes, waar vroeger enkel parking was.

Doortocht N436 Assenede
Doortocht N436 Assenede
Doortocht N436 Assenede
Doortocht N436 Assenede
Doortocht N436 Assenede
Doortocht N436 Assenede
Doortocht N436 Assenede
Doortocht N436 Assenede
Code
ASS
Klant
AWV
Team
TV ARCADIS-BUUR
Status
gerealiseerd