Onze projecten
Beleidsplanning
Strategisch advies
Ondersteuning lokale besturen

Charleroi Metropool
2016 — 2020

Charleroi Metropool

Een gemeenschappelijke visie voor het Charleroise leefbekken

Het Charleroise leefbekken, dat zich uitstrekt van het zuiden van Waals-Brabant tot de laars van Henegouwen, en dat wordt gedeeld door de provincies Namen en Charleroi, bestaat administratief gezien niet, maar heeft wel een territoriale realiteit. Dit grondgebied groepeert 29 gemeenten die hebben besloten om zich te verenigen in Charleroi Metropool.

De analyse van het complexe grondgebied werd uitgevoerd op basis van deze fysieke realiteiten. Zo werden alle 29 gemeenten als deelgebieden benaderd. Deze methodologische keuze maakte een eerste multigemeentelijke aanpak mogelijk die de provinciegrenzen overschrijdt. Daaruit kwamen de ruimtelijke organisaties naar voren van de metabolismen en systemen die aan het werk zijn op het hele grondgebied.

Om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen voor de 29 gemeenten die in staat zijn ‘een metropool te vormen’, d.w.z. over de gemeentegrenzen heen synergie te creëren op een groter grondgebied, werden 3 scenario’s ontwikkeld die gebaseerd zijn op de onderliggende dynamiek van het hele grondgebied:

  • Een wendbare metropool, die zich bewust is van haar territoriale hulpbronnen en deze tracht te behouden en te valoriseren in een sobere maar zeer duurzame ontwikkeling.
  • Een multipolaire metropool die het grondgebied in evenwicht wil brengen door middel van een openbaarvervoerssysteem dat in staat is de stedelijke centra te intensiveren en te verdichten.
  • Een groeiende metropool die streeft naar ontwikkeling op basis van een internationale dynamiek en die grootschalige projecten situeert op strategische plaatsen die het hele grondgebied kunnen beïnvloeden.

Deze aanpak heeft het mogelijk gemaakt de kwaliteiten van elk van de scenario’s te belichten die in de gemeenschappelijke visie van Charleroi Metropool zullen worden opgenomen.

Charleroi Metropool
Charleroi Metropool
Charleroi Metropool
Code
CBV
Klant
IGRETEC
Team
BUUR, IDEA, CREAT, GRAU, TRACTEBEL, TETRA et MOJITO
Status
voltooid