Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte

Binnenstad Sint-Truiden
2014 — 2015

Binnenstad Sint-Truiden

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad

Het beeldkwaliteitsplan binnenstad Sint-Truiden zet in op de symbiose tussen de stadsstructuur en het omliggende productielandschap – een bruisende monumentenstad in de fruitstreek – en vertaalt deze concreet door in ontwerprichtlijnen voor het openbaar domein.

De realisatie van het beeldkwaliteitsplan binnenstad Sint-Truiden doorloopt opeenvolgende stappen om te komen tot een kwalitatieve, beeldende omgeving.

Het plan onderzoekt vooreerst de betekenis van de binnenstad in relatie tot de deelruimten en plekken in de omgeving. De lezing heeft als doel om kennis te verwerven en de relaties te begrijpen.

Een structuurschets kadert dan de deelruimten in een groter geheel en legt de krijtlijnen van de gewenste structuur op niveau van de binnenstad vast.
Een heldere stedenbouwkundige ruimte is echter niet voldoende voor een boeiende beleving en om een hoge beeldwaarde te genereren. Daarom is aandacht voor de invulling en de beeldkwaliteit die de stedenbouwkundige ruimtelijke structuur ondersteunt en versterkt onontbeerlijk. Hier start het beeldkwaliteitsplan.

Op conceptniveau worden eerst inrichtingsprincipes uitgewerkt voor de verschillende deelruimten.

Tenslotte vormt het beeldkwaliteitsplan de leidraad bij de uitvoeringsgerichte uitwerking van bouw- en inrichtingsplannen. Een palet van inrichtingsprincipes geeft landschappelijke- en inrichtingseisen weer waaraan toekomstige projecten aan kunnen worden getoetst.

Binnenstad Sint-Truiden
Binnenstad Sint-Truiden
Binnenstad Sint-Truiden
Binnenstad Sint-Truiden
Binnenstad Sint-Truiden
Binnenstad Sint-Truiden
Binnenstad Sint-Truiden
Code
 SBK
Klant
 Stad Sint-Truiden
Team
BUUR
Status
Opdracht volbracht