Onze projecten
Masterplanning
Inrichting publieke ruimte

Beeldkwaliteits plan Oud-Heverlee
2015 — 2016

Beeldkwaliteits plan Oud-Heverlee

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan en heraanleg van de dorpskern van Oud-Heverlee

BUUR werd door de gemeente Oud-Heverlee aangesteld als ontwerper van het beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern. De geplande heraanleg van de belangrijkste centrumstraten vroeg om een overkoepelend kader voor heel de dorpskern, van waaruit concepten en inrichtingsprincipes aangereikt worden voor de publieke ruimte, bebouwing, programma, omgang met erfgoed, mobiliteit en groen.

De visie zet in op vier parallelle strategieën. Ingroening van de dorpskern en binnenhalen van de omringende landschappen worden nagestreefd door middel van het inbrengen van groenelementen, het creëren van een nieuwe parkruimte en het voorzien van directe linken naar de omliggende natuur. Vervolgens wordt in het openbaar domein verblijfskwaliteit gegenereerd, waardoor een publieke ruimte tot stand komt waar mensen graag vertoeven en elkaar ontmoeten. Een complementair zacht netwerk zorgt voor een leesbare dorpskern met maximale aandacht voor de zwakke weggebruiker. Tot slot wordt het historisch erfgoed naar voor geschoven als identiteitsdrager van de dorpskern. In het hart van het dorp wordt het beschermde dorpsgezicht versterkt en opgewaardeerd.

Deze ambities worden vertaald naar concrete inrichtingsprincipes voor de verschillende deelruimtes en ingrediënten die samen de dorpskern van Oud-Heverlee vormen: de Dorpsstraat als groene centrumas, bestaande kasseiwegen als landschapsroutes, bebouwde beeldbepalende ensembles, een geherwaardeerde kern als dorpsportiek, en het uitgebreide bestand aan individuele woningen.

Het beeldkwaliteitsplan legt hiermee de kiemen voor de heraanleg van de Dorpsstraat en Bogaardenstraat, waarvoor BUUR op dit moment het uitvoeringsdossier opmaakt.

Beeldkwaliteits plan Oud-Heverlee
Beeldkwaliteits plan Oud-Heverlee
Beeldkwaliteits plan Oud-Heverlee
Beeldkwaliteits plan Oud-Heverlee
Beeldkwaliteits plan Oud-Heverlee
Beeldkwaliteits plan Oud-Heverlee
Code
 OHD
Klant
 Gemeente Oud-Heverlee
Team
BUUR
Status
Gerealiseerd