Onze projecten
Inrichting publieke ruimte
Landschapsvisies en ecologie
Infrastructuurontwerp
Procesmanagement
Participatie en cocreatie

Beekpark Nijlen
2010 — 2013

Beekpark Nijlen

Aanleg van een nieuw park langs de Nijlense beek

In het centrum van Nijlen is een nieuw park aangelegd langsheen de Nijlense beek. Het Beekpark brengt een  toegankelijke groene zone in de kern van de gemeente, biedt vele recreatieve mogelijkheden en herstelt de natuur- en landschapswaarden van de beekvallei. Het project geeft een antwoord op de vraag naar kwaliteitsvolle verblijfs- en ontmoetingsruimte in de kern. De aanleg van het park Nijlense Beek past in een visie om de dichte bebouwingsstructuur te verluchten en groen naar de kern van de gemeente te brengen.

Doorwaadbaar park

De omgeving van de Nijlense beek, een soort achterliggend gebied ten opzichte van de woonwijken in het centrum van de gemeente, werd in de vorige eeuw deels opgehoogd met steenpuin om het alvast klaar te maken voor bebouwing. Het gebied bleef echter braak liggen en het werd gedeeltelijk omgevormd tot een recreatiezone. Hoewel er groene enclaves waren, dichte beplanting en weilanden, was het geheel vrij ontoegankelijk voor omwonenden. Wandel- en fietspaden doorheen het gebied hebben zowel een doorgaande functie als een grote waarde voor de  recreatieve en natuureducatieve beleving. Er is rekening gehouden met een gepast materiaalgebruik voor de paden, een bijzondere vormgeving voor zitbanken en muurtjes in natuursteen die de paden begeleiden.

Een natuurlijke inrichting

De inrichting van de vallei aan de Nijlense beek houdt een opwaardering van de kenmerkende natuur- en landschapswaarden in. Het gebied kreeg een duidelijke, aan het oorspronkelijke beeklandschap schatplichtige identiteit, herkenbaar voor de Nijlense bevolking. Het valleikarakter, het herstellen van het landschapsbeeld aan de beek en waterbeheer (creëren van beheersbare overstromingszones) zijn hierin sterke vormende en visuele componenten. Doorheen de oude bosgedeelten wordt nu gefietst en gewandeld.  Bij de aanleg is ook uitgegaan van een gesloten grondbalans. De natuurlijke en dus eerder informele inrichting langsheen de beek is een interessant belevingskader voor de meer formele en functionele delen van het Beekpark waar sport en recreatie primeren.

Beekpark Nijlen
Beekpark Nijlen
Beekpark Nijlen
Beekpark Nijlen
Beekpark Nijlen
Beekpark Nijlen
Klant
gemeente Nijlen
Team
Sweco
Status
gerealiseerd