Onze projecten
Masterplanning
Landschapsvisies en ecologie

Alken Vallei 2020
2016 —

Alken Vallei 2020

Opmaak en trajectbegeleiding van masterplan en RUP en realiseren van strategische quick-wins

Rechtstreeks aansluitend op het dorpshart stromen de Herk en de Kleine Herk doorheen het dorpscentrum van Alken en omgeven er het gemeentelijk sport- en recreatiedomein De Alk. Deze blauw-groene aders zijn natuurlijke dragers van het bijzonder aantrekkelijke Haspengouwse landschap. De voorbije decennia hebben de beken en hun groenstructuren echter ingeboet aan zowel ecologische- als beeldkwaliteit o.w.v.  vraag naar bijkomende sport- en recreatieve faciliteiten. Ondertussen neemt de overstromingsfrequentie in het valleigebied toe en dringt een vernieuwing en opschaling van de aanwezige recreatieve structuren zich op. Tegelijk gaan reeds een aantal projecten in de directe omgeving naar uitvoering.

Het gemeentebestuur van Alken ziet dit als hét moment voor een overkoepelende, op actie gerichte toekomstvisie: een masterplan dat zowel ver in de toekomst kijkt en het gebied op een duurzame manier in haar omgeving en in één samenhangend toeristisch-recreatief verhaal inbedt, en zich meteen ook richt op
de realisatie van een aantal deelprojecten die inspelen op lopende projecten, urgente behoeften invullen en een hefboom betekenen voor de verdere ontwikkeling. De structuurschets bestaat uit drie duidelijke onderdelen:
(1) Waterstructuur: ontwikkelen van betere ecologische structuureigenschappen, ruimte voor waterberging en eigen karakter van de beken;
(2) Parkskelet: zorgt voor een goede en leesbare ontsluiting van het valleipark. Deze bestaat uit parkings, fietspadennet, parkpromenade en een landschapsbelevingslus;
(3) Programmakamers: landschapskamers waar een specifieke recreatieve- of sportactiviteit gefaciliteerd wordt. Indien mogelijk verlaagd aangelegd, zodat deze ook dienst kan doen als waterbuffer.

Het resultaat is een breed gedragen masterplan en bijhorend RUP en de uitwerking van enkele strategisch belangrijke quick-wins.

Alken Vallei 2020
Alken Vallei 2020
Alken Vallei 2020
Alken Vallei 2020
Alken Vallei 2020
Code
AVA
Klant
Gemeente Alken
Team
TV BUUR + STUDIO ROMA + PROFLOW
Status
In uitvoering